Kategoria: Ustawy zwykłe Sejmu

Ustawa „Dla Ojczyzny”

Art. 1. W Ustawie SM o działaniu i organizacji Wielkiej Armii Republiki z dnia 19 listopada 2022 roku zmienia się brzmienie artykułu 9 na: „Zwierzchnictwo nad...

Ustawa o odznaczeniach państwowych

Rozdział I[Przepisy ogólne] Art. 1.1. Odznaczenia państwowe są formą wynagradzania obywateli za ich wkład w budowę IV Republiki Muratyki, a także gościom zagranicznym i bezpaństwowcom.2. Odznaczenia...

Ustawa o Ewidencji Instytucji

zawierająca poprawkę z dnia 3 marca 2022 roku ROZDZIAŁ I[Informacje ogólne] Art. 1. Ewidencja Instytucji jest elementem systemów informatycznych IV Republiki Muratyki, w którym prowadzi się ewidencję...