Kategoria: Umowy międzynarodowe

Traktat Edelweiss – Muratyka

Traktat o stosunkach dyplomatycznych międzyIV Republiką Muratyki i Kotliną Edelweisssporządzony w Zwierzogrodzie, 26.04.2022 roku Umawiające się Strony: Jego Ekscelencja Grzegorz Szarak von Hohenburg, Prezydent IV Republiki...

Traktat ZKRM-Brodria

Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznychpomiędzy Federacją Brodryjską a Związkiem Kalkilistycznych Republik Muratyckichzawarty 5 kwietnia 2021 r.w Broskwie Wysoko Układające się Strony:Jego Ekscelencja Andrzej...

Umowa między LRM a ZKRM

UMOWAMiędzy Ludową Republiką Magnifikatu, a Związkiem Kalkilistycznych Republik Muratyckich,o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, Pragnąc popierać rozwój przyjacielskich relacji i współpracę ustalamy co następuje: Art. 1. Wysokie Układające...