Ustawa zwykła o zmianie ustawy o obywatelstwie i numeracji aktów prawnych oraz standaryzacji nazewnictwa

Art. 1. W Ustawie o obywatelstwie IV Republiki Muratyki z dnia 25 października 2021 roku zmienia się:

  1. Brzmienie artykułu 4 na: „Prezydent IV Republiki Muratyki lub minister właściwy ds. wewnętrznych może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo muratyckie w drodze Ukazu.”,
  2. Brzmienie artykułu 7 na: „Wniosek o nadanie obywatelstwa muratyckiego rozpatruje Prezydent IV Republiki Muratyki lub minister właściwy ds. wewnętrznych w przeciągu 1 tygodnia od momentu złożenia wniosku.”,
  3. Brzmienie artykułu 8 na: „Wniosek może zostać odrzucony przez Prezydenta IV Republiki lub ministra właściwego ds. wewnętrznych gdy jest niekompletny lub zawiera błędne informacje.”,
  4. Brzmienie artykułu 11 na: „Wniosek o przywrócenie obywatelstwa jest rozpatrywany przez Prezydenta IV Republiki Muratyki lub ministra właściwego ds. wewnętrznych w ciągu 2 tygodni od chwili złożenia wniosku.”,
  5. Brzmienie artykułu 12 na: „Prezydent IV Republiki Muratyki lub minister właściwy ds. wewnętrznych ma prawo do odrzucenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa muratyckiego jeżeli: […]”,
  6. Brzmienie artykułu 15 na: „Prezydent IV Republiki Muratyki lub minister właściwy ds. wewnętrznych może pozbawić obywatelstwa obywatela, który był nieobecny na forum dyskusyjnym IV Republiki przez 1 miesiąc lub który przez 1 miesiąc nie napisał żadnej wypowiedzi na forum dyskusyjnym IV Republiki.”,
  7. Brzmienie artykułu 16 na: „Prezydent IV Republiki Muratyki lub minister właściwy ds. wewnętrznych nie może zabrać obywatelstwa nieobecnemu obywatelowi, który wcześniej poinformował o swojej nieobecności.”.

Art. 2. W Ustawie o numeracji aktów prawnych oraz standaryzacji ich nazewnictwa (DU n. UZ/1/04/2022) z dnia 4 maja 2022 roku do artykułu 4 dodaje się podpunkt o brzmieniu: „Ukazy Rady Ministrów IV RM – RMR„.

Art. 3. W Ustawie o numeracji aktów prawnych oraz standaryzacji ich nazewnictwa (DU n. UZ/1/04/2022) z dnia 4 maja 2022 roku do artykułu 5 dodaje się podpunkt o brzmieniu: „Ukazy Rady Ministrów IV RM – „[SKRÓT MINISTERSTWA] Ukaz RMR [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]„„.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie w dzień opublikowania.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ALber-de-Espada.png