Ustawa zwykła o numeracji aktów prawnych oraz standaryzacji ich nazewnictwa

Art. 1. Niniejsza ustawa reguluje numerację aktów prawnych oraz ich nazewnictwo w Dzienniku Ustaw.

Art. 2. Aktem prawnym określa się każdy wpis publikowany w Dzienniku Ustaw IV RM.

ROZDZIAŁ I
[Numeracja aktów prawnych]

Art. 3. Akty prawne numerować się będzie wg. następującego wzoru – „[SKRÓT AKTU]/NUMER KOLEJNY KATEGORII/MIESIĄC/ROK”. Obligatoryjne jest numerowanie każdego aktu prawnego przy jego publikacji w DU.

Art. 4. Przyjmuje się następujące skróty aktów prawnych:

 1. Konstytucja IV RM – „KN”,
 2. Ukazy Prezydenta IV RM – „UPR”
 3. Ukazy zmieniające Prezydenta IV RM – „UZP”
 4. Ustawy zwykłe Sejmu – „UZ”
 5. Ustawy specjalne Sejmu – „US”
 6. Uchwały Sejmu – „UCS”
 7. Obwieszczenia Centralnej Komisji Wyborczej – „OCK”
 8. Prawo samorządowe Azymuckiego Ulenu – „AU”
 9. Prawo samorządowe Koribijskiego Ulenu – „KU”
 10. Prawo samorządowe Muratyckiego Ulenu – „MU”
 11. Wszystkie uchwały Sejmików Uleńskich – „UXS”
 12. Inne dokumenty – „XXD”
 13. Rozkazy Dowódcy WAR – „RDW”
 14. Umowy międzynarodowe – „UMM”

ROZDZIAŁ I
[Nazwy aktów prawnych]

Art. 5. Stosuje się poniższe nazewnictwo aktów prawnych. Poprzez „nazewnictwo” rozumie się tytuł aktu w DU:

 1. Konstytucja IV RM – „Konstytucja IV Republiki Muratyki”,
 2. Ukazy Prezydenta IV RM – „Ukaz PRM [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]
 3. Ukazy zmieniające Prezydenta IV RM – „Ukaz zmieniający PRM [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. zmiany Ukazu [NUMER ZMIENIANEGO UKAZU]
 4. Ustawy zwykłe Sejmu – „Ustawa zwykła [TYTUŁ USTAWY]
 5. Ustawy specjalne Sejmu – „Ustawa specjalna [TYTUŁ USTAWY]
 6. Uchwały Sejmu – „Uchwała [TYTUŁ UCHWAŁY]
 7. Obwieszczenia Centralnej Komisji Wyborczej – „Obwieszczenie CKW [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]
 8. Prawo samorządowe Azymuckiego Ulenu – „Rozporządzenie PAU [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]
 9. Prawo samorządowe Koribijskiego Ulenu – „Rozporządzenie PKU [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]
 10. Prawo samorządowe Muratyckiego Ulenu – „Rozporządzenie PMU [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]
 11. Wszystkie uchwały Sejmików Uleńskich – „Uchwała Sejmiku [ULEN] [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]
 12. Inne dokumenty – „[NAZWA AKTU]
 13. Rozkazy Dowódcy WAR – „Rozkaz Dowódcy Wielkiej Armii Republiki [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]
 14. Umowy międzynarodowe – „Traktat pomiędzy [STRONA A], a [STRONA B]

ROZDZIAŁ III
[Przepisy końcowe]

Art. 6. Powierza się Państwowym Służbom Informatycznym wdrożenie w oprogramowanie Dziennika Ustaw powyższych przepisów.

Art. 7. Powyższe przepisy zaczynają obowiązywać w chwili opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw. Przyjmuje ona numer „UZ/1/04/2022”.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki