Umowa między Krajowymi Zakładami Zbrojeniowymi a Atlas Monërskap Ws. podjęcia kooperacji gospodarczej w zakresie polityki obronnej.

Art.1. Atlas Monërskap na mocy niniejszej umowy zobowiązany jest udzielić Krajowym Zakładom Zbrojeniowym licencji na produkcję całego sprzętu wojskowego dostępnego w swojej ofercie. Art.2. Krajowe Zakłady...