Kategoria: Azymucki Ulen

Rozporządzenie PAU 2/I/2022

Art.1 Ustanawiamy flagę Azymuckiego Ulenu. Flagę zawiera załącznik nr.1 Art.2 Ustanawiamy herb Azymuckiego Ulenu. Herb zawiera załącznik nr.2 Art.3 Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania....

Rozporządzenie PAU 1/I/2022

Art.1 Powołujemy na urząd mera miasta Azymucka Góra Pana Kaspara Waksmana-Dëtera. Art.2 Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania. /-/ Prezydent Azymuckiego UlenuPiotr Romanow

Rozporządznie PAU 1/XII/2021

Art.1 Ustanawiamy stolicą Azymuckiego Ulenu miasto Sarajsk. Art.2 Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania. /-/ Prezydent Uleński Azymuckiego UlenuPiotr Pawłow