Ustawa zwykła o zmianie zapisu Ustawa o odznaczeniach państwowych.

Art. 1. W Ustawie o Odznaczeniach Państwowych z dnia z dnia 19 grudnia 2021 roku do artykułu 3 dodaje się podpunkt o brzmieniu: „Order Ambasadorski nadawany jest osobom nie posiadającym obywatelstwa IV Republiki Muratyki w uznaniu za szczególne zasługi w działaniach dyplomatycznych na rzecz IV Republiki Muratyki oraz odbioru IV Republiki Muratyki poza jak i wewnątrz jej granicach administracyjnych.”

Art. 2. W Ustawie o Odznaczeniach Państwowych z dnia z dnia 19 grudnia 2021 roku do artykułu 3 dodaje się podpunkt o brzmieniu: „Order Ambasadorski posiada dwie klasy.”

Art. 3. W Ustawie o Odznaczeniach Państwowych z dnia z dnia 19 grudnia 2021 roku do artykułu 3 dodaje się podpunkt o brzmieniu: „Wzór Orderu znajduje się w załączniku nr. (kolejny)”.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ALber-de-Espada.png