Kategoria: Uchwały Sejmu

Uchwała o uchyleniu uchwały o władzach wrogich

Art. 1. W obliczu chęci podjęcia rozmów między władzami Republiki Socjalistycznej Czesnoradu oraz Nowego Kucełgradu oraz w trosce o stabilizację sytuacji uchyla się Uchwałę Sejmu Muratyckiego o władzach wrogich. Art....