Konstytucja IV Republiki Muratyki

zawierająca poprawki z dnia 22 czerwca 2022 roku Rozdział I[Republika] Art. 1. IV Republika Muratyki, zwana także IV Republiką, jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Art. 2....