Rozporządzenie PAU 2/I/2022

Art.1 Ustanawiamy flagę Azymuckiego Ulenu. Flagę zawiera załącznik nr.1

Art.2 Ustanawiamy herb Azymuckiego Ulenu. Herb zawiera załącznik nr.2

Art.3 Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

/-/ Prezydent Azymuckiego Ulenu
Piotr Romanow

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2