Rozporządznie PAU 1/XII/2021

Art.1 Ustanawiamy stolicą Azymuckiego Ulenu miasto Sarajsk.

Art.2 Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

/-/ Prezydent Uleński Azymuckiego Ulenu
Piotr Pawłow