Ukaz PRM 10/VI/22 ws. powołania przedstawiciela dyplomatycznego

Art.1. Na podstawie Artykułu 2 Traktatu o stosunkach dyplomatycznych między
IV Republiką Muratyki i Republiką Socjalistyczną Czesnoradu
 powołuje się przedstawicielstwo dyplomatyczne na terytorium Republiki Socjalistycznej Czesnoradu w celu pogłębienia stosunków pomiędzy Stronami.

Art.2. Na podstawie ustępu 1 Artykułu III Traktatu o stosunkach dyplomatycznych między IV Republiką Muratyki a Palatynatem Leocji powołuje się przedstawicielstwo dyplomatyczne na terytorium Palantynatu Leocji w celu pogłębienia stosunków pomiędzy Stronami.

Art.3. Na stanowisko przedstawiciela dyplomatycznego IV Republiki Muratyki na terytorium Republiki Socjalistycznej Czesnoradu oraz Palantynatu Leocji powołuje się Kaspara Waksmana-Dëtera.

Art.4. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki