Ukaz PRM 7/VI/22 ws. nadania obywatelstwa

Art. 1. Nadaje się obywatelstwo IV Republiki Muratyki Sone Teijo.

Art. 2. Od dnia dzisiejszego Sone Teijo posiada pełnię praw jakie przysługują obywatelowi IV Republiki.

Art.3. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki