[Apoikia Andronicka] Rozporządzenie FFAA 3/VI/2023 o stolicy Freutu oraz zmiany nazw miast.

Art. 1. Miasto Odchodzice zmienia nazwę na miasto schafteria.

1.1. Nazwa miasta schafteria pisana jest bezwarunkowo miniskułą.

Art. 2. Miasto Odchodzice Południowe zmiena nazwę na miasto Andronikopol.

Art. 3. Stolicą Freutu Apoikia Andronicka zostaje miasto Andronikopol.

Art. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie wraz z dniem ogłoszenia.

/-/Freutreggër Freutu Apoikia Andronicka