Ukaz PRM 3/II/2023 ws. powołania Freutreggëra Freutu Opacz.

Art. 1. Na podstawie artykułu 10a ustawy o podziale administracyjnym IV Republiki Muratyki z dnia 31 października 2021 roku mianuję się Ulefsa Touvtau Freutreggërem Freutu Opacz w Muratyckim Ulenie.

Art. 2. Ukaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki