Ukaz PRM 2/II/2023 ws. nadania obywatelstwa

Art. 1. Nadaje się obywatelstwo IV Republiki Muratyki Henrykowi Ziemiańskiemu.

Art. 2. Od dnia dzisiejszego Henryk Ziemiański posiada pełnię praw jakie przysługują obywatelowi IV Republiki.

Art.3. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki