[Dwumiasto] Rozporządzenie nr FDM/01/12/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia stolicy administracyjnej oraz herbu Freutu Dwumiasto

Działając jako Freutreggër Dwumiasta, powołany Ukazem Prezydenta IV Republiki Muratyki z dnia 22 listopada 2022 roku nr PRM 2/XI/2022 niniejszym:

§1

Ustanawiam miasto Ambergen jako stolicę administracyjną Freutu Dwumiasto.

§2

Nadaję Freutowi Dwumiasto, herb zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do niniejszego rozporządzenia.

Herb Freutu Dwumiasto

§3

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w dzienniku resortowym.

Podpisano,
Fabio Wolfgang Rhyner, Freutregger Freutu Dwumiasto
15 grudnia 2022 roku