Ukaz PRM 3/XI/22 ws. przywrócenia obywatelstwa

Art. 1. Na podstawie artykułu 9 ustawy o obywatelstwie IV Republiki Muratyki z dnia 25 października 2021 roku z późn. zm. przywraca się obywatelstwo IV Republiki Muratyki panu Piotrowi Romanov.

Art.2. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki