[MSW] Ukaz RMR 2/XI/22 ws. pozbawienia obywatelstwa [Ebe, Szarak, Teijo, á-la-Triste]

Art. 1. Na podstawie artykułu 15 ustawy o obywatelstwie IV Republiki Muratyki z dnia 25 października 2021 roku z późn. zm. pozbawia się obywatelstwa IV Republiki Muratyki:

  1. pana Leszka Ebe,
  2. pana Grzegorza Szaraka,
  3. pana Sone Teijo,
  4. pana Damiano á-la-Triste.

Art. 2. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Minister Spraw Wewnętrznych