Jump to content

I Posiedzenie Komisji Eksperckiej Komisariatu Nauki i Oświaty ws. Podstawy Programowej.


Recommended Posts

Cytat

Cele kształcące:
- kształtowanie świadomości swoistości kultury czesnoradzkiej i jego historii,
- umiejętność chronologicznego porządkowania najważniejszych dat związanych z historią Czesnoradu,
- umiejętność opisania Czesnoradu pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym i naukowym.

O wiele lepiej to teraz wygląda. 

Godzinę temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

Patriotyzm nie stoi w sprzeczności z internacjonaizmem. Marks i Engels popierali zjednoczenie Niemiec oraz niepodległość Polski. Uważali, że wolność narodowa jest warunkiem skutecznej walki klas, naród bez osiągnięcia swobód politycznych nie może skutecznie się rozwijać. Luksemburgizm (w kwestiach suwerenności państwowej, inne poglądy Róży Luksemburg były mądre, a część z nich pozostaje wartościowa do dziś) jest sprzeczny z marksizmem.

Trudno się nie zgodzić, wszystko jest prawdą. Tylko my stwierdziliśmy, że ciekawe byłoby napisanie naszej ideologii (opiera się w pewnym stopniu na marksizmie, jednakże wiąże też aspekty z innych ideologii). Tak patrząc szczerze teraz na molotinizm, to "Każdy obywatel państwa posiada prawo do posiadania własnej kultury i obyczajów" o ile kultura nie stoi na przeszkodzie do postępu. Aczkolwiek w kwestii patriotyzmu chyba teraz byłoby dobre zapytać się twórce molotinizmu -  Towarzysza @Włodzimierz Molotin (choć wydaje mnie się, że również mógłby chcieć w edukacji postawić na proletariat, niż ojczyznę).

Dotarło też do mnie, że mogłem złego określenia użyć. Szczerze bardziej chciałbym postawić na kosmopolityzm i o to mi chodziło wspominając o internacjonalizmie, idąc w kierunku też kultury proletariackiej i ludzi (więc w teoretyce najbliżej to trockizm, aczkolwiek też nie w 100%). Więc mój błąd.

A podstawą tego jest to, że myśleliśmy nad "zniesieniem państwa". Sytuacja w Czesnoradzie byłaby wtedy trochę podobna do tej, jaka panowała w Magnifikacie, ale z pewnymi różnicami oczywiście (ale to już tak wybiegając w przyszłość).

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Muszę przyznać, że daleko mi do trockizmu, ale sam temat jest bardzo interesujący i chętnie wziąłbym udział w debacie o molotonizmie (ale może w innym wątku, żeby nie robić bałaganu). Mam zwłaszcza duże wątpliwości do kwestii zniesienia państwa, czyli postulatu właściwie anarchistycznego, a nie socjalistycznego. Złośliwy mógłby powiedzieć, że Czesnorad chcąc zlikwidować państwa, powinien zacząć od siebie. 😄

 

Edited by Andrzej Płatonowicz Ordyński
Link to comment
Share on other sites

1 godzinę temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

Muszę przyznać, że daleko mi do trockizmu, ale sam temat jest bardzo interesujący i chętnie wziąłbym udział w debacie o molotonizmie (ale może w innym wątku, żeby nie robić bałaganu). Mam zwłaszcza duże wątpliwości do kwestii zniesienia państwa, czyli postulatu właściwie anarchistycznego, a nie socjalistycznego. Złośliwy mógłby powiedzieć, że Czesnorad chcąc zlikwidować państwa, powinien zacząć od siebie. 😄

Na pewno zniesienie państwa już wiąże się z kierunkiem anarchistycznym, jednakże coś podobnego pojawia się trochę w marskizmie. Tyle, że tam jest wspomniane o "Obumieraniu państwa", czyli jak Towarzysz może już wiedzieć, to państwo samo z siebie zaczyna przestawać istnieć. Natomiast Towarzysz ma w zupełności rację o tym, żeby w kwestii ideologii debatować w innym miejscu. W końcu tutaj mamy na celu ustalenie podstawy programowej, a w specjalnym wątku będziemy mogli debatować (choć nie ukrywam, że sam w sobie molotinizm może również odbiegać od mojej wizji politycznej, aczkolwiek Dreninizmu jeszcze nie tworzyłem 😛 ).

 • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Cytat

 

Temat lekcji: Mikroświat w okresie funkcjonowania klasycznej Wielkiej Trójki. Cz. 2. Dreamland i Scholandia.

Cele poznawcze:

- poznanie podstawowych informacji na temat Królestwa Scholandii,

- poznanie dziejów Scholandii pod rządami Armina Frederika,

- zaznajomienie z historią konfliktu sarmacko-scholandzkiego,

- poznanie dziejów Dreamlandu pod rządami eMBe, Artura Piotra i Pavla Svobody.

- poznanie podstawowych informacji na temat Organizacji Polskich Mikronacji,

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: wrzesień 2002, Armin Frederik, dynastia von Rohrscheidt-Schwaben-Scholandiae, Wysokogórska Republika Elfidy (Gnomia), eMBe, Artur Piotr, Pavel Svoboda, Organizacja Polskich Mikronacji.

Cele kształcące:

- umiejętność wskazania różnic kulturowych pomiędzy państwami pierwszego Wielkiej Trójki,

- analiza konfliktów międzynarodowych w mikroświecie na przykładzie Powstania Elfidy,

- zrozumienie racji, które doprowadziły do powstania Organizacji Polskich Mikronacji,

Cel wychowawczy: uświadomienie sobie różnorodności kręgów kulturowych na Pollinie.

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Temat lekcji: Wandejski Czerwiec i Mandragorat Wandystanu.

Cele poznawcze:

- poznanie wczesnej historii i specyfiki Mandragoratu Wandystanu,

- poznanie idei pornosocjalizmu,

- poznanie okoliczności i przebiegu Wandejskiego Czerwca,

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: 5 grudnia 2004, czerwiec 2007, Towarzysz Wanda, pornosocjalizm, Komitet Ocalenia Narodowego, Michaś Winnicki.

Cele kształtujące:

- umiejętność wyrażenia samodzielnej opinii na temat specyfiki wandejskiego podejścia do mikroświata,

- zrozumienie motywacji obu stron konfliktu, który doprowadził do wydarzeń Wandejskiego Czerwca,

- analiza konfliktów wewnętrznych i rozłamów na przykładzie uniezależnienia się Wandystanu od Sarmacji.

Cel wychowawczy: wzbudzenie refleksji nad różnorodnością podejść do mikroświata.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Temat lekcji: Mikronacje inne niż wszystkie - specyficzne podejścia do mikroświata.

Cele poznawcze (do wyboru przez nauczyciela):

- poznanie charakterystyki i zarysu historii Ciprofloksji,

- poznanie charakterystyki i zarysu historii Hirschbergii i Weerlandu,

- poznanie charakterystyki i zarysu historii Pustkowi Winków

- poznanie charakterystyki i zarysu historii Ałustrii.

- poznanie pojęć i nazwisk: ludowa demokracja głodująca, monarchosocjalizm, fantastyka postapokaliptyczna, yoyonacja, parodia mikronacji, Yaraeh Euskadi, Arkadiusz II Filip, Otto von Teller.

Cele kształcące:

- zrozumienie motywacji stojących za tworzeniem mikronacji parodiujących państwa realne (np. Ciprofloksja) i wirtualne (np. Ałustria),

- porównanie oryginalnych ideologii mikronacyjnych,

- analiza żywotności mikronacji specyficznych; próba wskazania cech, które sprzyjają wieloletniej działalności,

Cel wychowawczy: rola humoru i satyry w mikroświecie.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

W końcu udało mnie się dokończyć kolejną cześć początków Czesnoradu i tak się prezentuje:

XIVb. Temat lekcji: Początki Czesnoradu. Cz. 2.
Cele poznawcze:
- poznanie szczegółów działań Tymczasowego Rządu Nowego Kucelgradu,
- poznanie przyczyn, przebiegu i skutków Kryzysu Czesnoradzkiego,
- zaznajomienie się z protestami w Muratyce w okresie Kryzysu Czesnoradzkiego,
- poznanie pojęć, dat i nazwisk: 10 kwietnia 2022r., 18 kwietnia 2022r., 5 maja 2022r., 6 maja 2022r., Komendant Makrela, Tymczasowy Rząd Nowego Kucelgradu, Republika Nowego Kucelgradu na Wychodźstwie.

Cele kształcące:
- umiejętność podania przyczyn i skutków Kryzysu Czesnoradzkiego,
- umiejętność opisania przebiegu Kryzysu Czesnoradzkiego,
- zrozumienie motywacji strony Czesnoradzkiej i strony Kucelgradzkiej prowadzących do Kryzysu Czesnoradzkiego,
- zrozumienie motywacji rozpoczęcia protestów w Muratyce.

Cel wychowawczy: refleksja nad konfliktami w mikroświecie i możliwością ich zapobiegania.

 • I love it! 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

2 godziny temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

Super, a więc mamy już pierwsze i ostatnie lekcje, teraz trzeba wypełnić środek. 😄

@Albert Fryderyk de Espadapomożesz nam z tematami o Muratyce? Planujemy włączyć do podstawy dwie lekcje na jej temat.

Chyba zrzucę to na @Waksman gdyż to on jest naszym specem od znajomości Muratyki, mnie znacznie więcej łączy z Koribią niż z Muratyka.

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Wracając do naszej edukacji, zdecydowałem zrobić szybki nowy spis wszystkich tematów z Historii, gdyż my trochę zmieniliśmy te tematy i ich ilość, więc chciałem, aby wszystko było przejrzyście w jednym miejscu żeby nie szukać po całym forum tych tematów. Więc poniżej znajduje się zbiór wszystkich lekcji z Historii:

 1. Początki mikroświata. Ruch micronation, Wolne Miasto Evilstone. Czym są mikronacje?
 2. Pierwsze lata Królestwa Dreamlandu (1998-2002). Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy najstarszą polską mikronacją a Czesnoradem?
 3. Mikroświat w okresie funkcjonowania klasycznej Wielkiej Trójki: Królestwa Dreamlandu, Księstwa Sarmacji i Królestwa Scholandii. Czym różniły się poszczególne państwa trójki i jak wpłynęło to na ich dalsze losy. (2 lekcje):
  1. Księstwo Sarmacji.
  2. Dreamland i Scholandia
 4. Mandragorat Wandystanu i Wandejski Czerwiec, a także inne specyficzne podejścia do mikroświata (Ciprofloksja, Pustkowia Winków, Ałustria). (2 lekcje):
  1. Mandragorat Wandystanu i Wandejski Czerwiec.
  2. Mikronacje inne niż wszystkie - specyficzne podejścia do mikroświata.
 5. Najważniejsze państwa Orientyki: Elderland Rotria, Austro-Węgry, Surmenia, Trizondal. Refleksja nad mikronacjami nawiązującymi do świata realnego (2 lekcje):
  1. Wprowadzenie. Elderland i dawne państwa.
  2. Rotria i Austro-Węgry. Współczesność.
 6. Federacja Al-Rajn, kwestia kloningu.
 7. Najważniejsze państwa Vaarlandu: Skarland, RON, Aguria (2 lekcje):
  1. Skarland i RON.
  2. Historia i teraźniejszość
 8. Historia Nordaty od Rohanu do powstania Republiki Bialeńskiej (2008-2013)
 9. Organizacja Polskich Mikronacji i inne próby współpracy międzynarodowej.
 10. Republika Bialeńska, najdłuższej istniejące państwo nordackie.
 11. Nordata między integracją a flejmem: Federacja Nordacka, Brodria, Winkulia i inni. (2 lekcje):
  1. Nordata do 2018 roku
  2. Nordata od 2018 roku
 12. Stary Mikroświat w nowych czasach: współczesne losy Sarmacji, Dreamlandu i innych. (2 lekcje):
  1. Księstwo Sarmacji
  2. Różne drogi starych mikronacji.
 13. Dzieje Muratyki (2 lekcje):
  1. Specyfika i przeszłość
  2. Współczesność
 14. Historia najnowsza, świt młodych mikronacji starych mikronautów: Leocja, Edelweiss, Lumeria.
 15. Początki Czesnoradu:
  1. Pierwszy rok istnienia Czesnoradu.
  2. Kryzys Czesnoradzki.

Więc tak, pytajniki oznaczają, że nie mam zielonego pojęcia, jak mogą nazywać się podtematy danych tematów lekcji, gdyż nie wiem czego miałaby dotyczyć pierwsza lekcja, a czego już miałaby dotyczyć druga lekcja, więc póki co wstawiłem pytajniki. Aczkolwiek to w miarę dodawania kolejnych tematów będzie się zmieniać (te pytajniki mają też dać swobodę autorom następnych lekcji, aby mieli swobodę wyboru, czego dotyczyć ma lekcja pierwsza danego tematu, a czego już ma podyczyć lekcja druga).

Poza tym kolor zielony oznacza tematy już zrobione, a kolor czerwony oznacza dopiero planowane tematy, które wymagają jeszcze wprowadzenia. Żółty z kolei oznacza temat, który jest w fazie tworzenia (przynajmniej próbuję coś poszukać, ale jak na razie to albo coś miałem innego do roboty, albo musiałem coś innego zrobić w Czesnoradzie i to tak się przeciągło).

A zatem można brać tematy i je tutaj dodawać. Postaram się również w końcu skończyć ten temat 14.

 • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Temat lekcji: 6. Federacja Al Rajn.

Cele poznawcze:

- poznanie charakterystyki Al-Rajnu oraz państw tworzących z nim federację: Al-Farun, Shanii, Chattycji i Bantu,

- zapoznanie się z Yslamem rajńskim,

- poznanie przebiegu i skutków afery kloningowej z 2016 r.,

- poznanie pojęć i nazwisk: Osama ibn Ramzani, 5 czerwca 2006, 17 lutego 2008, Yslam rajński, kloning.

Cele kształcące:

- zrozumienie fenomenu kloningu i oszustwa w mikroświecie,

- umiejętność porównania rotryzmu z Yslamem rajńskim,

- samodzielna próba oceny roli klonów w dziejach Al-Rajnu,

Cel wychowawczy: konsekwencje zorganizowanego oszustwa dla mikronacji.

 

P.S. Nie wiem, czy tematu piątego nie powinno się jeszcze rozbić.

Edited by Andrzej Płatonowicz Ordyński
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 godzin temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

P.S. Nie wiem, czy tematu piątego nie powinno się jeszcze rozbić.

Jeśli faktycznie jest taka potrzeba, to można. Jeśli się nie pomyliłem, to obecnie lekcji jest 23, a mamy do dyspozycji 24 lekcje.

Z kolei ja również mam tutaj propozycję tematu 13:

XIII. Temat lekcji: Historia najnowsza, świt młodych mikronacji starych mikronautów: Leocja, Edelweiss, Lumeria.
Cele poznawcze:
- poznanie charakterystyki i zarysu historii Leocji,
- poznanie charakterystyki i zarysu historii Edelweiss,
- poznanie charakterystyki i zarysu historii Lumerii,
- poznanie pojęć i nazwisk: Heinz-Werner Grüner, Franklin Garamond, Helwetyk Romański, Straż Lumerii i jej skład, Henryk I Krzysztof, 20 stycznia 2020r., 15 marzec 1922r., 27 luty 2022r., 28 stycznia 2022r., 7-8 Maja 2022r.

Cele kształcące:
- zrozumienie motywacji stojących za tworzeniem nowych mikronacji przez starych mikronautów,
- porównanie ze sobą Leocji, Edelweiss i Lumerii; wskazanie podobieństw i różnic,
- kształtowanie świadomości swoistości kultur nowych mikronacji tworzonych przez starych mikronautów.

Cel wychowawczy: poznanie motywacji powstawania młodych mikronacji starych mikronautów.

 • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Temat lekcji: 10. Republika Bialeńska

Cele poznawcze:

- poznanie dziejów Powstania Marcowego i prób wprowadzenia idei dżamahiriji w mikroświecie,

- poznanie charakterystyki kultury i tożsamości bialeńskiej,

- poznanie historii bialeńskiego stowarzyszenią z Bialenią i Hasselandem,

- zapoznanie się z dziejami dążeń Bialenii do zjednoczenia Nordaty,

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: dżamahirija, Jan Kaniewski, Andrzej Swarzewski, Ronon Dex, 21 marca 2012, 15 listopada 2013, BiaBroHas.

Cele kształcące:

- zrozumienie bialeńskich dążeń do integracji nordackiej i budowy alternatywy dla Starego Mikroświata,

- umiejętność porównania ustroju Bialenii do ustroju innych państw (sugerowane: Sarmacja i Muratyka).

- samodzielna próba oceny znaczenia Bialenii dla rozwoju Nordaty,

Cel wychowawczy: wpływ ambitnych idei na dzieje mikroświata.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Nie ukrywam, że troszkę długo nam to schodzi, ale to może dlatego, że czasami nie ma się zbytnio czasu na zastanowienie, a czasami to trochę schodzi poszukiwanie informacji, przynajmniej dla mnie. Szczerze trochę trudności mi sprawa poszukiwanie historii samego mikroświata i tworzenie lekcji, bo szczerze mówiąc, ciężko znaleźć informacje, o ile takowe są. A nie ukrywam, że pozostaje nam sporo jeszcze różnych przedmiotów i ich lekcje.

Dlatego też chciałem zaproponować, aby może zacząć parę przedmiotów na raz. Ja do humanistów jak już wcześniej wspominałem, raczej bym się nie zaliczył, a historii mikroświata wychodzi na to, że szczegółowo nie znam, więc jak też można było zauważyć, to udało mi się zrobić tematy lekcji, które są dla mnie już bardziej znane i bliskie czasowo. Nie chcę też tak zostawić Towarzysza samego w robieniu lekcji, jednakże jak Towarzysz sam może zauważyć, pozostają jeszcze lekcje ścisłe (które to jednak wyjątkowo chciałbym również wprowadzić).

Zatem jeśli Towarzyszowi to nie przeszkadza (zwracam się tak, bo Towarzysz w sumie tutaj bardzo się udziela), to zaproponowałbym podział może na przedmioty. Ja bym spróbował już rozpocząć jakiś przedmiot ścisły, a jeśli Towarzyszowi to nie przeszkadza, to mógłby Towarzysz dokończyć podstawę programową do Historii.

Z kolei jeśli chodzi o WoS, to może uda mi się Towarzysza Molotina nakłonić, do sporządzenia podstawy programowej z WoS-u. Więc w sumie co Towarzysz o tym sądzi (bo przedmiotów jest 14, łącznie z historią)?

Oczywiście w razie jakiś wątpliwości wobec danego tematu, który byłby tu publikowany (zaznaczalibyśmy do jakiego przedmiotu to jest), to będzie można skomentować go w każdej chwili.

 • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Temat lekcji: 8. Historia Nordaty od Rohanu do powstania Republiki Bialeńskiej (2008-2013)

Cele poznawcze:

- poznanie w ogólnym zarysie najważniejszych państw nordackich sprzed powstania Bialenii: Rohan, Rosyja, Siedmiogród, Klindia, Hirschbergia i Weerland, Neb Tawi, Victoria, Santania i Burgia.

- poznanie ogólnej charakterystyki wczesnych dziejów Nordaty: efemeryczność państw, częste zmiany na mapie.

- zapoznanie się z mapami Pela Nandera, uwzględniającymi na bieżąco zmiany na mapie Kontynentu Północnego.

- poznanie daty powstania pierwszego państwa nordackiego, Rohanu - 1 października 2008.

Cele kształcące:

- wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy Nordatą wspólczesną i Nordatą z lat 2008-2013.

- samodzielna ocena polityki kartograficznej Pela Nandera,

- dyskusja, czy we współczesnej Nordacie możemy natrafić jeszcze na ślady kultywowania tradycji sprzed 2013,

Cel wychowawczy: przyjęcie zalet i wad starej Nordaty jako elementów własnego dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Temat lekcji: 9. Organizacja Polskich Mikronacji i inne próby współpracy międzynarodowej.

Cele poznawcze:

- zapoznanie się z celami Organizacji Polskich Mikronacji

- poznanie zasad funkcjonowania OPM,

- poznanie dat, pojęć i nazwisk: Piotr Kościński, Artur I Piotr, Sekretarz Generalny, konwencje OPM, 27 stycznia 2007, jesień 2012, Awara.

Cele kształcące:

- dyskusja na temat roli OPM w historii mikroświata,

- refleksja nad sensem istnienia organizacji zrzeszającej wszystkie aktywne mikronacje we współczesnym świecie,

- próba obmyślenia zasad funkcjonowania idealnej Organizacji Polskich Mikronacji

Cel wychowawczy: znaczenie współpracy międzynarodowej.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Temat lekcji: Nordata między integracją a flejmem: Federacja Nordacka, Brodria, Winkulia i inni. Cz. 1. Nordata do 2018 roku.

Cele poznawcze:

- poznanie dziejów i klimatu Brodrii,

- poznanie Uhrainy, Batawii, Kugarii, Muratyki, Winkulii i innych państw nordakich funkcjonujących w latach 2013-2018.

- poznanie dziejów Unii Trzech Narodów: Ardemii, Muratyki i Learven.

- poznanie pojęć, dat i nazwisk: Władimir Grutin, Aleksandra Dostojewska, carstwo, 14 lutego 2014, Kaspar Waksman, 12 stycznia 2014, Kubilaj, 21 grudnia 2014, Januszeł Kuceł, Piotr Pawłowicz, 12 lutego 2015, 21 marca 2018, Szymon Uchastok, 11 lutego 2018,

Cele kształcące:

- refleksja nad burzliwymi dziejami Nordaty,

- zrozumienie motywacji stojącej za powołaniem Unii Trzech Narodów (Unii Nordaty Północnej),

- porównanie sytuacji Nordaty z lat 2013-2018 z okresem wcześniejszym i późniejszym.

Cel wychowawczy: docenienie bogactwa kulturowego i historycznego Nordaty.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Przedstawiam zakres tematów z Chemii, które oczywiście postaram się sporządzić również, ale prezentuje się to następująco:

 1. Czym jest chemia i jakie są jej podstawowe zagadnienia?
 2. Budowa materii i jej właściwości.
 3. Jony, atomy i wiązania chemiczne.
 4. Poznanie podstawowych związków chemicznych Chemii Nieorganicznej.
 5. Inne związki nieorganiczne - czyli trochę o innych substancjach niż Tlenki, Wodorotlenki, Kwasy i Sole.
 6. Prawa Chemii.
 7. Równania reakcji Chemicznych i stechiometria równań.
 8. Roztwory i ich typy.
 9. Przykładowe nieorganiczne związki chemiczne i ich właściwości.
 10. Węglowodory - czyli poznanie podstawowych związków chemicznych Chemii Organicznej.
 11. Pochodne węglowodorów.
 12. Przykładowe organiczne związki chemiczne i ich właściwości.
 • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Temat lekcji: Nordata między integracją a flejmem: Federacja Nordacka, Brodria, Winkulia i inni. Cz. 1. Nordata od 2018 roku

Cele poznawcze:

- poznanie historii powstania, rozkwitu i upadku Federacji Nordackiej,

- poznanie dziejów Insulii (Voxlandu i Westlandu),

- zapoznanie się z historią prób integracji nordackiej ze szczególnym uwzględnieniem Rady Państw Nordaty

- poznanie pojęć, dat i nazwisk:

Cele kształcące: 27 października 2018, Kaspar Waksman, Kamiljan Harlin, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Henryk Wespucci, 22 stycznia 2021, Aleksander Novak, Joahim von Ribertrop, Magnifikat, Tarsycjusz Operar, 6 lipca 2019.

- analiza przyczyn prób realizacji oraz niepowodzeń prób integracji nordackiej (Federacja Nordacka, Rada Państw Nordaty)

- porównanie formuły Federacji Nordackiej i Rady Państw Nordaty z planami budowy federacji nordackiej,

- porównanie sytuacji Nordaty z lat 2013-2018 z okresem wcześniejszym i późniejszym.

Cel wychowawczy: przyswojenie fenomenu dążeń do integracji nordackiej oraz konstruktywnie krytyczny stosunek do nich.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

W końcu udało się zdobyć troszkę czasu na pierwszy temat z chemii.

I. Temat lekcji: Czym jest chemia i jakie są jej podstawowe zagadnienia?

Cele poznawcze:
- poznanie pojęć, znaczeń i założeń chemii,
- poznanie różnic między chemią, a fizyką,
- poznanie przykładowych dziedzin chemii.
- poznanie podstawowych jednostek i wielkości stosowanych w chemii: masa, objętość, mole, stężenia roztworów i stechiometria.

Cele kształcące:
- Zrozumienie różnic między chemią, a fizyką,
- Zrozumienie założeń i znaczenia chemii,
- kształtowanie świadomości wszechstronności dziedzin chemii,
- Wstępna umiejętność posługiwania się masą, objętością, molami, stężeniami i stechiometrią.

Cel wychowawczy: Zrozumienie znaczenia chemii w świecie i jej zastosowania.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

II. Temat lekcji: Budowa materii i jej właściwości.

Cele poznawcze:
- poznanie pojęć i definicji protonu, neutronu i elektronu,
- wstępne poznanie jonów, atomów oraz cząsteczek,
- poznanie przykładowych wielkości opisujących właściwości fizyczne i chemiczne materii,
- poznanie podstawowych piktogramów.

Cele kształcące:
- zrozumienie budowy otaczającej nas materii,
- umiejętność wskazania właściwości chemicznych i fizycznych dla wybranych substancji chemicznych,
- kształcenie świadomości znaczeń piktogramów,

Cel wychowawczy: kształcenie świadomości budowy i właściwości otaczającej nas materii.

 

Przy okazji zrozumiałem, że można by stworzyć w Czesnoradzie system piktogramów oraz obawiam się, że ilość przedmiotów do szkoły jaką musimy zrobić, to dla nas dwóch jest zbyt duża, a przynajmniej szybko tego nie skończymy i będzie się to pewnie ciągło dalej.

Więc albo będziemy robić tak powoli, albo zapraszamy osoby z innych nacji, by każdy mógł zająć się różną dziedziną (wtedy edukacja w Czesnoradzie będzie wspólnym projektem), albo po zakończeniu chemii i historii, przechodzimy do zrobienia J. Polskiego oraz Matematyki i otwieramy szkoły, przy okazji dorabiając podstawę programową do innych dziedzin.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

III. Temat lekcji: Jony, atomy i wiązania chemiczne.

Cele poznawcze:
- poznanie pojęcia atomu oraz jonu, ich cech oraz przykładów,
- poznanie właściwości atomów i jonów,
- poznanie typów wiązań chemicznych, ich cech oraz przykładów,
- poznanie właściwości wiązań chemicznych,
- poznanie Układu Okresowego Pierwiastków.

Cele kształcące:
- zrozumienie właściwości i cech atomów, jonów oraz wiązań chemicznych,
- umiejętność czytania Układu Okresowego Pierwiastków,
- umiejętność wykonywania obliczeń związanych z liczbą atomową oraz liczbą masową.

Cel wychowawczy: kształtowanie świadomości różnorodności budowy otaczającej nas materii.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

IV. Poznanie podstawowych związków chemicznych Chemii Nieorganicznej.

Cele poznawcze:
- poznanie nazewnictwa, metod otrzymywania, właściwości i zastosowań tlenków,
- poznanie nazewnictwa, metod otrzymywania, właściwości i zastosowań wodorotlenków,
- poznanie nazewnictwa, metod otrzymywania, właściwości i zastosowań kwasów,
- poznanie nazewnictwa, metod otrzymywania, właściwości i zastosowań soli.

Cele kształcące:
- umiejętność nazwania, określenia metod otrzymywania, właściwości oraz zastosowań tlenków,
- umiejętność nazwania, określenia metod otrzymywania, właściwości oraz zastosowań wodorotlenków,
- umiejętność nazwania, określenia metod otrzymywania, właściwości oraz zastosowań kwasów,
- umiejętność nazwania, określenia metod otrzymywania, właściwości oraz zastosowań soli.

Cel wychowawczy: kształtowanie świadomości występowania typów związków nieorganicznych w przyrodzie.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Stary Mikroświat w nowych czasach: współczesne losy Sarmacji, Dreamlandu i innych. Cz. 1.  Księstwo Sarmacji

Cele poznawcze:

- poznanie przebiegu rządów Piotra II Grzegorza, z uwzględnieniem systemu Złota Wolność

- zaznajomienie z faktem panowania Michała Feliksa, Piotra II Grzegorza, Mikołaja Jana, Tomasza Ivo Hugo, Piotra III Łukasza i Arkadiusza Maksymiliana,

- zapoznanie się ze specyfiką państw współtworzących sarmackie imperium, Teutonii, Baridasu, Sclavinii, Hasselandu.

Cele kształcące:

- próba poznania cech cywilizacji sarmackiej, które pozwoliły jej na przetrwanie dwóch dekad,

- refleksja na temat losów wybitnych przywódców na przykładzie Piotra II Grzegorza,

- analiza przyczyn rozwoju i upadku sarmackiego wielonarodowego imperium,

Cel wychowawczy: rola imperiów w historii mikroświata.

 

Nie jestem zbytnio zadowolony z tego konspektu, ale ani ja w większości tych wydarzeń nie brałem udziału, ani nie znam publikacji dotyczących nowszej historii Sarmacji. Jeśli ktoś zna, to proszę o podesłanie.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share