Jump to content
Muratycka Agencja Prasowa

Recommended Posts

Towarzysze i Panowie,

Nie chcę studzić entuzjazmu, ale mam duże wątpliwości, czy listy wyborcze to dobry pomysł... Gdyby w tej Unii Nordackiej miało mieszkać kilkadziesiąt osób, to można by się poważnie zastanowić. Ale prawda jest taka, że prawdopodobnie, przynajmniej na początku, będziemy się bawili w gronie kilkanastoosobowym. Każdy będzie każdego znał, lepiej lub gorzej. Czemu służyłoby głosowanie na listy wyborcze?

Link to comment
Share on other sites

Jest to w sumie trafna uwaga... Jednak z tej racji, że nie możemy debatować nad jednym rozdziałem ponad tydzień (bo wtedy ta Unia powstanie za 2 lata 😂) z racji tej proponuję przeprowadzić jednocześnie dwa głosowania:

- pierwsze odnośnie długości jednej kadencji parlamentu,
- drugie odnośnie sposobu przeprowadzania wyborów (listy wyborcze lub indywidualne zgłaszanie się kandydatów). Co Wysoka Komisja na to?

DW: @Kamiljan de Harlin @Włodzimierz Molotin @Tadeusz I Wielki @Bolesław Domu Kirianóo

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

1 minutę temu, Waksman napisał:

Jest to w sumie trafna uwaga... Jednak z tej racji, że nie możemy debatować nad jednym rozdziałem ponad tydzień (bo wtedy ta Unia powstanie za 2 lata 😂) z racji tej proponuję przeprowadzić jednocześnie dwa głosowania:

- pierwsze odnośnie długości jednej kadencji parlamentu,
- drugie odnośnie sposobu przeprowadzania wyborów (listy wyborcze lub indywidualne zgłaszanie się kandydatów). Co Wysoka Komisja na to?

DW: @Kamiljan de Harlin @Włodzimierz Molotin @Tadeusz I Wielki @Bolesław Domu Kirianóo

 

ja za 2 miesiącami kadencji i indywidualnymi zgłoszeniami.

99792411588297495.png

Bolesław domu Kirianóo

Wielki Imperator Kiriański, Król Abachazji

1174.png99792411588297136.png

Link to comment
Share on other sites

12 godzin temu, Waksman napisał:

Jest to w sumie trafna uwaga... Jednak z tej racji, że nie możemy debatować nad jednym rozdziałem ponad tydzień (bo wtedy ta Unia powstanie za 2 lata 😂) z racji tej proponuję przeprowadzić jednocześnie dwa głosowania:

- pierwsze odnośnie długości jednej kadencji parlamentu,
- drugie odnośnie sposobu przeprowadzania wyborów (listy wyborcze lub indywidualne zgłaszanie się kandydatów). Co Wysoka Komisja na to?

DW: @Kamiljan de Harlin @Włodzimierz Molotin @Tadeusz I Wielki @Bolesław Domu Kirianóo

raczej 2 miesiące kadencji, aby nie było ani za długo ani nie za krótko, a co do przeprowadzania wyborów, to chyba indywidualne zgłoszenia

spacer.png

Król Hawilandu, Tadeusz I Wielki

1213.png

 

Link to comment
Share on other sites

On 7/10/2022 at 9:37 PM, Waksman said:

Jest to w sumie trafna uwaga... Jednak z tej racji, że nie możemy debatować nad jednym rozdziałem ponad tydzień (bo wtedy ta Unia powstanie za 2 lata 😂) z racji tej proponuję przeprowadzić jednocześnie dwa głosowania:

DW: @Kamiljan de Harlin @Włodzimierz Molotin @Tadeusz I Wielki @Bolesław Domu Kirianóo

Można i dwa lata, byle miało to ręce i nogi. Poniżej zostawiam dla Was wariacje jak moze wyglądać trakta założycielski, może to przyśpieszy wasze prace... 

 

Art. 1 

Unia Nordacka jest organizacją międzynarodową, której główną misją jest zbliżenie do siebie krajów Kontynentu Północnego, zintegrowanie ich gospodarczo oraz rozpromowanie w nich własnych kultur.

Art. 2 

Unia Nordacka w ramach realizacji celi powołuje do życia: Parlament Unijny oraz Unijny Trybunał Arbitrażowy.  (tu pojawia się pytanie o liczbę organów unijnych)

Art. 3 

ust 1. Parlament Unijny jest wybierany w wyborach powszechnych. Wybory przeprowadza ... (tutaj jest luka, bo musi to robić jakiś organ. Komisja Wyborcza?) 

ust 2. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel państwa członkowskiego Unii Noradckiej. 

ust 3. Metoda zgłoszenia 

ust 4.  Okres kadencji Parlamentu Unijnego wynosi ... 

ust 5. Liczba członków 

Art. 4

W zakresie kompetencji Parlamentu Unijnego znajdują się : (to jesDO ważne pytanie, bo państwa członkowskie muszą oddać cześć swoich kompetencji dla Unii i pytanie jakich? )  

Art. 5 

(Metoda prowadzenia obrad, wyboru marszałka itp. można to zrobić później, czyli pierwszym krokiem będzie I kadencji parlamentu, będzie ustanowienie regulaminu obrad.)

Tutaj też pojawić się może kwestia aktów prawnych tworzonych przez  organy Unii. 

Charakter organu, czy ustawodawczy czy doradczy czy też ustawodawczo-wykonawczy?

Art. 6

Procedura akcesyjna (Jak rozumiem główne przesłanki to odpowiednia lokalizacja, jeśli tak to na samym początku prawdopodobnie wystarczy, że państwo zainteresowane zgłosi swoją kandydaturę i ratyfikuje nowy traktat wraz z pozostałymi. )

ust 1. Zainteresowane państwo zgłasza swój akces do Marszałka Parlamentu Unijnego. 

ust. 2 Parlament Unijny ustala warunki, na jakich państwo zainteresowane może dołączyć do Unii. 

ust. 3 Państwa członkowskie oraz Państwo Zainteresowane ratyfikują traktat, którego treść została ustalona przez Parlament Unii.     

Art. 7 

Procedura wystąpienia 

ust 1. Zainteresowane państwo zgłasza swoje wypowiedzenie do Marszałka Parlamentu Unijnego. 

ust. 2 Parlament Unijny ustala warunki, na jakich państwo zainteresowane może opuścić Unie. 

ust. 3 Państwa członkowskie oraz Państwo Zainteresowane ratyfikują traktat, którego treść została ustalona przez Parlament Unii.  

Art. 8

ust 1. Każde z państw członkowskich ma własne dedykowane pod forum.

ust 2. Administratorem forum jest... 

ust 3. Odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie forum jest ... (Kto naprawia forum, zmienia szatę graficzną, koduje na forum)    

Art. 9 

Współpraca ekonomiczna

ust 1. Państwa członkowskie deklarują wspieranie inicjatyw ekonomicznych powstających na terenie Unii. 

Art. 10

Unijny Trybunał Arbitrażowy

ust. 1 Unijny Trybunał Arbitrażowy składa się z x osób, wybieranych (jak?) na okres (jaki? czy też kadencja do v-smierci)

ust 2 UTA kompetencje

ust 3 UTA może uchwalić wewnętrzny regulamin postępowania

ust 4 UTA rozstrzyga spory w formule arbitrażu lub mediacji. 

Art 11 

Policja - na dobrą sprawę mozę być opisana wraz z forum. 

Art 12.

Przepisy końcowe 

(pierwszy parlament, pierwszy UTA)  

  • I love it! 1
Link to comment
Share on other sites

W dniu 12.07.2022 o 23:26, Daniel Krak napisał:

Można i dwa lata, byle miało to ręce i nogi.

Otóż to, cenna uwaga.

W dniu 12.07.2022 o 23:26, Daniel Krak napisał:

Art. 1 

Unia Nordacka jest organizacją międzynarodową, której główną misją jest zbliżenie do siebie krajów Kontynentu Północnego, zintegrowanie ich gospodarczo oraz rozpromowanie w nich własnych kultur.

A może:

"Unia Nordacka jest organizacją międzynarodową, której celem jest wspieranie współpracy pomiędzy państwami Kontynentu Północnego, kultywowanie ich wartości oraz pokoju"?

Dodałbym też jakąś ładną preambułę, na przykład:

"My, Lud Nordaty, zjednoczony w różnorodności, postanawiamy powołać Unię Nordacką - wspólnotę wolnych państw naszego kontynentu, połączonych wspólną ideą budowy lepszego, bardziej rozwiniętego, merytorycznego i aktywnego Mikroświata,
dążących do wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego, politycznego, gospodarczego oraz naukowego Nordaty,
wierzących, że tak szczytne cele można osiągnąc tylko na drodze współpracy, której warunkiem jest poszanowanie różnic oraz odrzucenie konfliktów, możliwe dzięki uznaniu wspólnych wartości cywilizacyjnych".

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Można i tak, ważne, aby były one miarodajne i aby faktycznie stanowiły cel organizacji, w miarę możliwości miarodajny - np. wzrost aktywności spowodowany większą liczbą osób zaangażowanych w poszczególne projekty. A co do szybkości obrad to proponowałbym przygotować propozycje, ustalić że strony będą aktywne w takim dniu w takich godzinach i wtedy rozmawiać ew. wykorzystać połączenia głosowane, ustalić co i jak i potem robić narrację prac komisji. To jedno z przykładowych rozwiązań.      

Co do preambuły to wydaje mi się ok, chociaż narracyjnie można tutaj skupić się trochę na historii kontynentu   

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ja mogę od siebie zaproponować coś takiego w oparciu o projekt @Daniel Krak.

W dniu 12.07.2022 o 23:26, Daniel Krak napisał:

Preambuła

My, Lud Nordaty, zjednoczony w różnorodności, postanawiamy powołać Unię Nordacką - wspólnotę wolnych państw naszego kontynentu, połączonych wspólną ideą budowy lepszego, bardziej rozwiniętego, merytorycznego i aktywnego Mikroświata,
dążących do wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego, politycznego, gospodarczego oraz naukowego Nordaty,
wierzących, że tak szczytne cele można osiągnąc tylko na drodze współpracy, której warunkiem jest poszanowanie różnic oraz odrzucenie konfliktów, możliwe dzięki uznaniu wspólnych wartości cywilizacyjnych.

Art. 1 

Unia Nordacka jest organizacją międzynarodową, której celem jest wspieranie współpracy pomiędzy państwami Kontynentu Północnego, kultywowanie ich wartości oraz pokoju.

Art. 2 

Unia Nordacka w ramach realizacji celi powołuje do życia Nordacki Parlament Unijny oraz Unijny Trybunał Arbitrażowy.

Art. 3 

ust 1. Parlament Unijny jest wybierany w wyborach powszechnych. Wybory przeprowadza ... (tutaj jest luka, bo musi to robić jakiś organ. Komisja Wyborcza?) 

ust 2. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy obywatel państwa członkowskiego Unii Noradckiej. 

ust 3. Zgłoszenia przyjmowane są przez (Komisję Wyborczą zapewne prowadzoną przez Nordackie Konsorcjum Informatyczne) w terminie przez nią określoną w specjalnie do tego celu przeznaczonym wątku.

ust 4.  Okres kadencji Parlamentu Unijnego wynosi 3 miesiące.

ust 5. Liczba posłów Parlamentu Unii jest równa 1/2 - 1 łącznej liczby obywateli państw członkowskich.

Notka: Jeżeli nie uda się wyłonić składu po pierwszej turze wyborów zarządza się następna. No gdy dochodzi do remisu . Ewentualnie można zastosować system głosów zaproponowany przez @Kamiljan de Harlin czyli głosów +1,0 i -1 co też wydaje się być sensownym rozważaniem.

Art. 4

Do praw i obowiązków posłów Parlamentu Unii należą: :

ust 1. Składanie projektów ustaw,

ust 2. Składanie wniosków,

ust 3. Uczestnictwo w obradach,

ust 4. Uczestnictwo w głosowaniach,

ust 5. Przestrzeganie kultury wypowiedzi.

Notka: Osobiście rozważam aby kompetencje parlamentu były albo jedynie doradcze lub realnie wiążące aby państwa członkowskie musiały się podporządkowywać, jedno z dwóch.

Art. 5 

ust.1 Obradom Parlamentu Unijnego przewodzi Marszałek który wybierany jest każdorazowo co kolejną kadencję Parlamentu w drodze wyborów prowadzonych przez Marszałka Seniora lub przedstawiciela Nordackiego Konsorcjum Informatycznego.

ust.2 Każdemu posłowi przysługuje możliwość zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko Marszałka.

ust.3 Aby Marszałek mógł zostać wybrany musi on uzyskać bezwzględną większość głosów w obecności przynajmniej połowy posłów Parlamentu.

ust.4 Aby ustawa weszła w życie musi zdobyć więcej niż 50% głosów wszystkich posłów.

Art. 6

Procedura akcesyjna

ust 1. Zainteresowane państwo zgłasza swój akces do Marszałka Parlamentu Unijnego. 

ust. 2 Parlament Unijny ustala warunki, na jakich państwo zainteresowane może dołączyć do Unii. 

ust. 3 Państwa członkowskie oraz Państwo Zainteresowane ratyfikują traktat, którego treść została ustalona przez Parlament Unii.     

Art. 7 

Procedura wystąpienia 

ust 1. Zainteresowane państwo zgłasza swoje wypowiedzenie do Marszałka Parlamentu Unijnego. 

ust. 2 Parlament Unijny ustala warunki, na jakich państwo zainteresowane może opuścić Unie. 

ust. 3 Państwa członkowskie oraz Państwo Zainteresowane ratyfikują traktat, którego treść została ustalona przez Parlament Unii.  

Art. 8

ust 1. Każde z państw członkowskich ma prawo posiadać własne dedykowane podforum.

ust 2. Administratorem forum jest wybrany przedstawiciel państwa członkowskiego wybrany przez jego władzę.

ust 3. Odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie forum jest Nordackie Konsorcjum Informatyczne.

Art. 9 

Współpraca ekonomiczna, kulturowa oraz naukowa.

ust 1. Państwa członkowskie deklarują wspieranie inicjatyw powstających na terenie Unii. 

Art. 10

Unijny Trybunał Arbitrażowy

ust. 1 Unijny Trybunał Arbitrażowy składa się z liczby nie przekraczającej liczbę państw członkowskich.

ust 2 UTA kompetencje

ust 3 UTA może uchwalić wewnętrzny regulamin postępowania

ust 4 UTA rozstrzyga spory w formule arbitrażu lub mediacji. 

Notka: Tego działu praktycznie nie ruszyłem gdyż nie mam na niego pomysłu.

Art 11.

Przepisy końcowe 

 

 

Poważnym problemem dla mnie również jest to jaki charakter ma posiadać parlament doradczy? czy może jednak ustawodawczo-wykonawczy? 

DW: @Waksman @Kamiljan de Harlin @Bolesław Domu Kirianóo @Tadeusz I Wielki @Włodzimierz Molotin

Edited by Albert Fryderyk de Espada
  • I love it! 1

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

7 godzin temu, Albert Fryderyk de Espada napisał:

Wybory przeprowadza ... (tutaj jest luka, bo musi to robić jakiś organ. Komisja Wyborcza?) 

Nordacka Komisja Wyborcza. Żeby nie było podejrzeń o fałszerstwa, każdy kraj członkowski mógłby dodać przynajmniej jednego członka.

7 godzin temu, Albert Fryderyk de Espada napisał:

Ewentualnie można zastosować system głosów zaproponowany przez @Kamiljan de Harlin czyli głosów +1,0 i -1

Toż to ja zaproponowałem.

7 godzin temu, Albert Fryderyk de Espada napisał:

Notka: Osobiście rozważam aby kompetencje parlamentu były albo jedynie doradcze lub realnie wiążące aby państwa członkowskie musiały się podporządkowywać, jedno z dwóch.

Ja bym był za tym, żeby na początku były doradcze i opiniodawcze, a jak będzie dobrze działał, to się w następnym traktacie zwiększy mu kompetencje. 

7 godzin temu, Albert Fryderyk de Espada napisał:

Obradom Parlamentu Unijnego przewodzi Marszałek który wybierany jest każdorazowo co kolejną kadencję Parlamentu w drodze wyborów prowadzonych przez Marszałka Seniora lub przedstawiciela Nordackiego Konsorcjum Informatycznego.

Nie wprowadzajmy może do traktatu instytucji pozatraktatowej, czyli tego konsorcjum. Jeśli coś ma wpływać na Unię, to Unia powinna mieć nad tym kontrolę.

7 godzin temu, Albert Fryderyk de Espada napisał:

Art. 7.

ust. 3 Państwa członkowskie oraz Państwo Zainteresowane ratyfikują traktat, którego treść została ustalona przez Parlament Unii

A jeśli jedno z państw członkowskich nie ratyfikuje, na złość państwu zainteresowanemu? 

Link to comment
Share on other sites

32 minuty temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

Toż to ja zaproponowałem.

Ojojojoj. Ktoś tu chyba nie dopatrzył @Albert Fryderyk de Espada 😬

32 minuty temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

Ja bym był za tym, żeby na początku były doradcze i opiniodawcze, a jak będzie dobrze działał, to się w następnym traktacie zwiększy mu kompetencje. 

Tak jak wyżej. Jeśli od razu damy parlamentowi kompetencje do stanowienia prawa i narzucania go państwom członkowskim to łatwo ściągniemy na siebie widmo kłótni i wiecznych dram o to kto ma racje, a kto nie. Jak Unia i jej kraje dojrzą do takiego parlamentu, to wtedy, tak jak kulega Ordyński napisał - zwiększy się mu kompetencje.

32 minuty temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

Nie wprowadzajmy może do traktatu instytucji pozatraktatowej, czyli tego konsorcjum. Jeśli coś ma wpływać na Unię, to Unia powinna mieć nad tym kontrolę.

To po pierwsze, a po drugi czy ten traktat w ogóle powołuje NKI? No bo fajnie byłoby w ogóle poświęcić mu przynajmniej jeden rozdział, bo tam trzeba napisać o samym NKI i o podstawach funkcjonowania tego forum.

32 minuty temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

A jeśli jedno z państw członkowskich nie ratyfikuje, na złość państwu zainteresowanemu? 

Imo wystarczy, że parlament wyrazi zgodę na ratyfikację traktatu przez państwo kandydujące. Po co jeszcze tą procedurę utrudniać?

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

1 godzinę temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

Toż to ja zaproponowałem.

Touché, faktycznie mogłem się rąbnąć.

Tylko teraz na który system finalnie się decydujemy 

 

1 godzinę temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

Nie wprowadzajmy może do traktatu instytucji pozatraktatowej, czyli tego konsorcjum. Jeśli coś ma wpływać na Unię, to Unia powinna mieć nad tym kontrolę.

Tu raczej NKI jest w formie na wszelki wypadek, na chwilę obecną działa ono tak że każde państwo korzystające z form musi wyznaczyć jedną osobę do wspólnej administracji. Tak więc NKI może np. Rozpocząć pierwsze obrady gdy z oczywistych powodów nie Marszałka Seniora lub gdy gdy Marszałek Senior nie będzie w stanie rozpocząć wyborów swojego następcy ale koniec końców jest to właśnie na wszelki wypadek.

 

Godzinę temu, Waksman napisał:

 Imo wystarczy, że parlament wyrazi zgodę na ratyfikację traktatu przez państwo kandydujące. Po co jeszcze tą procedurę utrudniać?

No to jeden zapis out i teraz chyba najsensowniejsze będzie zrobienie na zasadzie bezwzględnej większości głosów, tak samo dożuciłbym jeszcze zapis o usunięciu państwa z Unii na tej samej zasadzie.

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

Moi współobywatele określili, że warunkiem przystąpienia Insulii do Unii jest to, aby parlament miał wyłącznie funkcje doradcze.

Procedura dołączenia powinna być jak najprostsza. Myślę, że zarówno wejście jak i wydalenie kraju z Unii powinno wymagać więcej niż połowy głosów parlamentarzystów,  np. 3/5.

Link to comment
Share on other sites

5 minut temu, Kamiljan de Harlin napisał:

Moi współobywatele określili, że warunkiem przystąpienia Insulii do Unii jest to, aby parlament miał wyłącznie funkcje doradcze.

Czyli w tej kwestii większość zainteresowanych jest już zgodna.

5 minut temu, Kamiljan de Harlin napisał:

Procedura dołączenia powinna być jak najprostsza. Myślę, że zarówno wejście jak i wydalenie kraju z Unii powinno wymagać więcej niż połowy głosów parlamentarzystów,  np. 3/5.

Ja proponuję bezwzględną większość głosów/ liczba za musi być większa niż liczba przeciw i wstrzymuje się razem, chyba jest to sensowne.

 

Jeszcze muszę zadać pytanie czy liczby potencjalnych parlamentarzystów czyli wyżej wypisane 1/2 - 1 wszystkich obywateli oraz liczba liczba członków UTA nie większa niż liczba państw członkowskich odpowiada każdemu ?

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

> Ja proponuję bezwzględną większość głosów/ liczba za musi być większa niż liczba przeciw i wstrzymuje się razem, chyba jest to sensowne.

To jak uważacie, ja tylko mówię, że wyrzucenie kraju z Unii to poważna sprawa i lepiej żeby do zrobienia tego tych głosów było wymagane więcej.

 

Druga sprawa, czemu NKI ma uczestniczyć w wyborze Marszałka? To nie brzmi demokratycznie. Nie każdy kraj członkowski będzie działał na forum Unii, więc nie będzie miał przedstawiciela w NKI.

Link to comment
Share on other sites

Jako Prezes NKI ja bym bardzo prosił o nie wciskanie Konsorcjum w politykę. My jesteśmy stricte od spraw informatycznych, od forum i wszelakich systemów, nie od wybierania Marszałków czy innych takich.

21 minut temu, Kamiljan de Harlin napisał:

To jak uważacie, ja tylko mówię, że wyrzucenie kraju z Unii to poważna sprawa i lepiej żeby do zrobienia tego tych głosów było wymagane więcej.

Również tak uważam. Nie możemy pozwolić na to, żeby wyrzucać kraj mogło się tak łatwo jak przyjmować. Taka procedura powinna być nie tyle utrudniona, ale bardziej ograniczona, tudzież powinna posiadać większe poparcie, żeby zadziałała.

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

21 minut temu, Kamiljan de Harlin napisał:

Druga sprawa, czemu NKI ma uczestniczyć w wyborze Marszałka? To nie brzmi demokratycznie. Nie każdy kraj członkowski będzie działał na forum Unii, więc nie będzie miał przedstawiciela w NKI.

Trzeba w takim wypadku znaleźć sposób na to kto będzie przewodził pierwszym obradom do momentu wybrania pierwszego Marszałka oraz analogicznie kto będzie przewodził obradom gdy Marszałek Senior nie będzie w stanie. 

Zaproponowałem NKI jako wspólną administrację forum Unii i ponownie podkreślam że było by to jedynie na WSZELKI WYPADEK gdyż może dojść do tego że nie określimy kto potencjalnie będzie zastępował Marszałka i może to zrodzić tylko kolejne problemy.

3 minuty temu, Waksman napisał:

Również tak uważam. Nie możemy pozwolić na to, żeby wyrzucać kraj mogło się tak łatwo jak przyjmować. Taka procedura powinna być nie tyle utrudniona, ale bardziej ograniczona, tudzież powinna posiadać większe poparcie, żeby zadziałała.

Wejście raczej nie jest jakieś wielce skomplikowane na chwilę obecną, natomiast jeżeli tak nam zależy to może powinniśmy dodać możliwość usunięcia państwa z unii jedynie w obliczu jednogłośnego poparcia parlamentu.

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

Czcigodni mieszkańcy Kontynentu Północnego,

Jako wieloletni Nordatczyk pozwolę sobie zabrać głos w Komisji Założycielskiej UN. Zabieram tutaj głos również jako przedstawiciel Westlandzkiego społeczeństwa. 

Wartości, które podzielają Nordatczycy powinny być wartościami otwartości, demokracji, tolerancji, poszanowania praw człowieka, w tym jego godności, poszanowania dla wszelkich kultur, ludów i narodów które zamieszkują Nasz Kontynent. Powinniśmy w Naszym traktacie również zapisać bezwzględną pomoc dla nowych mikronacji na Naszym kontynencie, które oczywiście podzielają Nasze wartości, oraz być wyrozumiałym w przypadku popełnianiu początkowo przez nie błędów.

Jako mieszkańcy jednego z kontynentów Pollinu, mamy nadzwyczaj niezwykłą tożsamość jeśli chodzi o Nasz Kontynent. Potwierdzają to w końcu wieloletnie próby integracji. Dla tego mam prośbę, byśmy tego nie zepsuli przez indywidualne sprzeczki. 

 

 

  • Like 2
  • I love it! 1
Link to comment
Share on other sites

Szanowni Panowie,

Moim zdaniem zarówno przyjęcie nowego kraju do Unii, jak i (odpukać) jego wyrzucenie z Unii, powinno być decyzją przemyślaną. Dlatego popieram nie tylko większość kwalifikowaną (trzech piątych), ale i określenie minimalnego czasu procedowania wniosku (co najmniej dwutygodniowa procedura przyjęcia, tygodniowa procedura nad zawieszenia w prawach członkowskich, miesięczna procedura wykluczenia z Unii). Takie decyzje nie powinny być dokonywane w ciągu jednego dnia pod wpływem emocji

W dniu 26.07.2022 o 09:58, Albert Fryderyk de Espada napisał:

Tu raczej NKI jest w formie na wszelki wypadek, na chwilę obecną działa ono tak że każde państwo korzystające z form musi wyznaczyć jedną osobę do wspólnej administracji. Tak więc NKI może np. Rozpocząć pierwsze obrady gdy z oczywistych powodów nie Marszałka Seniora lub gdy gdy Marszałek Senior nie będzie w stanie rozpocząć wyborów swojego następcy ale koniec końców jest to właśnie na wszelki wypadek.

Ja byłbym za tym, żeby kwestię administracji nad wspólnym forum i systemami też w jakiś rozsądny sposób uregulować w traktacie.

Link to comment
Share on other sites

5 minut temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

Ja byłbym za tym, żeby kwestię administracji nad wspólnym forum i systemami też w jakiś rozsądny sposób uregulować w traktacie.

Na chwilę obecną można to uregulować w taki sam sposób jak ma to miejsce w relacjach Muratyki i Czesnoradu, czyli każde państwo przystępujące do forum będzie miało obowiązek wyłonić osobę która zostanie administratorem.

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

Pomny różnych nieprzyjemnych doświadczeń wielu państw nordackich z administratorami... Może każdy kraj będzie mógł wybrać swojego przedstawiciela w NKI, ale administratorzy będą musieli otrzymywać akceptację Parlamentu? Bo niestety, ale jeśli chcemy prowadzić łagodną politykę w kwestii przyjmowania nowych członków, to nadmiar zaufania może nas doprowadzić do kłopotów. Innymi słowy - decyzja o wyborze członka kolegium administratorskiego powinna być podejmowana przez całą wspólnotę, a nie arbitralnie przez jedno (często jedno-dwuosobowe...) państwo, ponieważ decyzja taka dotyka całej wspólnoty, a nie tylko tego jednego państwa.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 godzinę temu, Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał:

Pomny różnych nieprzyjemnych doświadczeń wielu państw nordackich z administratorami... Może każdy kraj będzie mógł wybrać swojego przedstawiciela w NKI, ale administratorzy będą musieli otrzymywać akceptację Parlamentu? Bo niestety, ale jeśli chcemy prowadzić łagodną politykę w kwestii przyjmowania nowych członków, to nadmiar zaufania może nas doprowadzić do kłopotów. Innymi słowy - decyzja o wyborze członka kolegium administratorskiego powinna być podejmowana przez całą wspólnotę, a nie arbitralnie przez jedno (często jedno-dwuosobowe...) państwo, ponieważ decyzja taka dotyka całej wspólnoty, a nie tylko tego jednego państwa.

W zasadzie rozwiązanie jak najbardziej na plus, w mojej opinii możemy je przyjąć.

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

@Albert Fryderyk de EspadaPanie Prezydencie, czy znajdzie Pan w najbliższym czasie chwilę, żeby zaktualizować swój projekt w oparciu o to, co tutaj przedyskutowaliśmy? Byłby to punkt wyjścia do dalszej dyskusji.

Wakacje wakacjami, ale fajnie byłoby, żebyśmy przed jesienią (czyli okresem największej weny do mikronacyjnej aktywności) wszystko ustalili i mogli wystartować z Unią Nordacką.

 

P.S.

Wpadłem na taki pomysł, żeby wprowadzić instytucję państw stowarzyszonych z Unią Nordacką, ale niebędących jej członkami. Są państwa na naszym kontynencie, które są zainteresowane współpracą, ALE nie lubią Ordyńskiego, Waksmana, bardzo młodych mikronacji, boją się muratyckiej dominacji, itd. Może one zechciałyby się z Unią stowarzyszyć (uczestniczyć we wspólnych inicjatywach), ale bez przenoszenia się na wspólne forum, itp.

Edited by Andrzej Płatonowicz Ordyński
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share