Jump to content

Recommended Posts

Instrukcja do wniosku/zażalenia:

Imię i Naziwsko: (To wiadomo)
Typ: (Zażalenie/Petycja) (wybierasz jedno)
Adres zamieszkania: (gdzie mieszkasz w Czesnoradzie)
Tytuł  Petycji/Zażalenia: (zależy od tego, co chcesz poruszyć odnośnie Czesnoradu)
Opis:
(szczegółówe wytyczne i to, co chciałbyś zmienić lub wprowadzić)

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share