Jump to content

Recommended Posts

  • Włodzimierz Molotin changed the title to Rozmowy z Sekretarzem Generalnym
  • 2 weeks later...

Towarzyszu Molotin!

Jak można zobaczyć, nasz kraj się świetnie rozwija. Posiadamy produkcję substancji chemicznych, wydobycie i obróbka uranu, produkcja pojazdów osobowych i wiele innych. Jednakże nie posiadamy tak istotnej rzeczy, jak produkcja tkanin i wszelkich wyrobów z materiału. Musimy rozpocząć w tym kierunku jakieś działania.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

7 minut temu, Włodzimierz Molotin napisał:

Nom, ale dlaczego do mnie to Towarzysz kieruje?

Są dwa powody. Pierwszym powodem jest to, że Towarzysz jest Przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych, więc jest Towarzysz głową państwa, a ze względu że nie mamy trójpodziału władzy, to Towarzysz decyduje i organizuje na skalę krajową.

Drugim powodem jest to, że Towarzysz jest również Komisarzem Ludowym Planowania Gospodarczego, a zatem od Towarzysza zależy zorganizowanie przemysłu w kierunku produkcji tkanin.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share