Jump to content

Kasa Sklepowa


Recommended Posts

1 minutę temu, Xawery Królikiewicz napisał:

Ok.   daje produkty   To będzie 633 CZB.

Daje pieniądze i bierze produkty.

Dobrze, to dziękuje i da swidanija Towarzyszu! Niech żyje Czesnorad! Wychodzi.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share