Jump to content

IV Posiedzenie Sejmu Muratyckiego


Recommended Posts

Wysoka Izbo,
Drodzy obywatele,

rozpoczynamy kolejne posiedzenie Sejmu Muratyckiego, Bogu dzięki, już nie nadzwyczajne. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Projekt ustawy o numeracji aktów prawnych oraz standaryzacji ich nazewnictwa autorstwa @Waksman,
2. Projekt ustawy o Milicji Muratyckiej autorstwa @Piotr Romanow.

Przechodzimy zatem do pierwszego punktu obrad czyli rozpatrzenia projektu ustawy o numeracji aktów prawnych oraz standaryzacji ich nazewnictwa:

Cytat

projekt
Ustawa o numeracji aktów prawnych oraz standaryzacji ich nazewnictwa
z dnia xx xx 2022

Art. 1. Niniejsza ustawa reguluje numerację aktów prawnych oraz ich nazewnictwo w Dzienniku Ustaw.

Art. 2. Aktem prawnym określa się każdy wpis publikowany w Dzienniku Ustaw IV RM.

ROZDZIAŁ I
[Numeracja aktów prawnych]

Art. 3. Akty prawne numerować się będzie wg. następującego wzoru - "[SKRÓT AKTU]/NUMER KOLEJNY KATEGORII/MIESIĄC/ROK". Obligatoryjne jest numerowanie każdego aktu prawnego przy jego publikacji w DU.

Art. 4. Przyjmuje się następujące skróty aktów prawnych:

 1. Konstytucja IV RM - "KN",
 2. Ukazy Prezydenta IV RM - "UPR"
 3. Ukazy zmieniające Prezydenta IV RM - "UZP"
 4. Ustawy zwykłe Sejmu - "UZ"
 5. Ustawy specjalne Sejmu - "US"
 6. Uchwały Sejmu - "UCS"
 7. Obwieszczenia Centralnej Komisji Wyborczej - "OCK"
 8. Prawo samorządowe Azymuckiego Ulenu - "AU"
 9. Prawo samorządowe Koribijskiego Ulenu - "KU"
 10. Prawo samorządowe Muratyckiego Ulenu - "MU"
 11. Wszystkie uchwały Sejmików Uleńskich - "UXS"
 12. Inne dokumenty - "XXD"
 13. Rozkazy Dowódcy WAR - "RDW"
 14. Umowy międzynarodowe - "UMM"

ROZDZIAŁ I
[Nazwy aktów prawnych]

Art. 5. Stosuje się poniższe nazewnictwo aktów prawnych. Poprzez "nazewnictwo" rozumie się tytuł aktu w DU:

 1. Konstytucja IV RM - "Konstytucja IV Republiki Muratyki",
 2. Ukazy Prezydenta IV RM - "Ukaz PRM [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]"
 3. Ukazy zmieniające Prezydenta IV RM - "Ukaz zmieniający PRM [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. zmiany Ukazu [NUMER ZMIENIANEGO UKAZU]"
 4. Ustawy zwykłe Sejmu - "Ustawa zwykła [TYTUŁ USTAWY]"
 5. Ustawy specjalne Sejmu - "Ustawa specjalna [TYTUŁ USTAWY]"
 6. Uchwały Sejmu - "Uchwała [TYTUŁ UCHWAŁY]"
 7. Obwieszczenia Centralnej Komisji Wyborczej - "Obwieszczenie CKW [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]"
 8. Prawo samorządowe Azymuckiego Ulenu - "Rozporządzenie PAU [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]"
 9. Prawo samorządowe Koribijskiego Ulenu - "Rozporządzenie PKU [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]"
 10. Prawo samorządowe Muratyckiego Ulenu - "Rozporządzenie PMU [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]"
 11. Wszystkie uchwały Sejmików Uleńskich - "Uchwała Sejmiku [ULEN] [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]"
 12. Inne dokumenty - "[NAZWA AKTU]"
 13. Rozkazy Dowódcy WAR - "Rozkaz Dowódcy Wielkiej Armii Republiki [NUMER KOLEJNY]/[MIESIĄC ZAPISANY LICZBĄ RZYMSKĄ/[ROK DWUCYFROWY] ws. [OPIS AKTU]"
 14. Umowy międzynarodowe - "Traktat pomiędzy [STRONA A], a [STRONA B]"

ROZDZIAŁ III
[Przepisy końcowe]

Art. 6. Powierza się Państwowym Służbom Informatycznym wdrożenie w oprogramowanie Dziennika Ustaw powyższych przepisów.

Art. 7. Powyższe przepisy zaczynają obowiązywać w chwili opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw. Przyjmuje ona numer "UZ/1/04/2022".

Debata nad powyższym projektem potrwa 24h do dnia 1 maja godziny 12:00.

DW: @Obywatel

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Proszę wybaczyć za zwłokę - majówka. Przechodzimy do głosowania. Na podstawie ustępu 1 artykułu 30 Konstytucji IV Republiki Muratyki pozbawiam prawa głosu w tym głosowaniu:

 1. Federanta Patryka van Rockwella,
 2. Damiano á-la-Triste,
 3. Leszka Ebe,
 4. Ivana Groszakova.

Głosowanie potrwa 24h do dnia 3 maja godziny 10:00.

Cytat

KARTA DO GŁOSOWANIA

Kaspar Waksman-Dëter: ZA
Albert Fryderyk de Espada:
Grzegorz Szarak von Hohenburg:
Piotr Romanow:

DW: @Albert Fryderyk de Espada @Grzegorz Szarak @Piotr Romanow

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

KARTA DO GŁOSOWANIA

Kaspar Waksman-Dëter: ZA
Albert Fryderyk de Espada:
Grzegorz Szarak von Hohenburg:
Piotr Romanow: ZA

Piotr Grigoriewicz Romanow
II Prezydent IV Republiki Muratyki
Marszałek Wielki Sejmu II kadecji
Były Prezydent Uleński Azymuckiego Ulenu

spacer.png

Link to comment
Share on other sites

Cytat

KARTA DO GŁOSOWANIA

Kaspar Waksman-Dëter: ZA
Albert Fryderyk de Espada: ZA
Grzegorz Szarak von Hohenburg: ZA
Piotr Romanow: ZA

 

1113.png

Grzegorz Szarak von Hohenburg

Link to comment
Share on other sites

Kończę głosowanie. Głos oddało 4 z 4 posłów - wszyscy byli ZA co oznacza, że Sejm ustawę przyjął. Proszę @Prezydent Muratyki o jej podpisanie i opublikowanie w DU.

Tymczasem przechodzimy do kolejnego projektu, tj. Projektu ustawy o Milicji Muratyckiej autorstwa @Piotr Romanow:

 

Cytat

projekt
Ustawa o Milicji Muratyckiej
z dnia xx xx 2022

Art. 1. Niniejsza ustawa reguluje istnienie oraz zakres pełnionych obowiązków Milicji Muratyckiej.

ROZDZIAŁ I
[Przepisy ogólne]

 

Art. 2. Tworzy się Milicję Muratycką, jako umundurowaną i uzbrojoną formację przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa, porządku oraz ochrony obywateli IV Republiki Muratyki.

Art. 3. Milicja Muratycka nie ingeruję w Siły Zbrojne. Wszelkimi sprawami dotyczącymi wojska zajmują się wojskowe organy porządkowe.

Art. 4. Milicja Muratycka wykonuje polecenia wynikające bezpośrednio z obowiązującej ustawy, a także z rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych. (Jeśli taki jest przewidywany)

Art. 5. Milicja Muratycka posiada skrót MM, który może być stosowany wymiennie z pełną nazwą.

 

ROZDZIAŁ II

[Organizacja Milicji Muratyckiej]

Art. 6. Milicja Muratycka dzieli się na:

- Wydział ruchu drogowego

- Wydział prewencji

- Wydział kryminalno-dochodzeniowy

- Wydział antyterrorystyczny

- Wydział specjalistyczny

Art. 7. Funkcjonowaniem wydziałów, a także o ich zadaniach decyduje Komendant Milicji Muratyckiej lub Minister Spraw Wewnętrznych w stosownym rozporządzeniu.

Art. 8. Milicja Muratycka posiada autonomiczny sposób zarządzania, jednocześnie podlegając pod Komendanta Milicji Muratyckiej lub Ministra Spraw Wewnętrznych.

Art. 9. Milicję Muratycką posiada własny podział administracyjny, który dzieli się kolejno na;

- Komendy Uleńskie

- Komendy Gminne

- Komendy Rejonowe

- Komendy Miejskie i Wiejskie

Art. 10. Komendant lub Minister Spraw Wewnętrznych określa rodzaj umundurowania oraz uzbrojenia funkcjonariuszy poszczególnych jednostek Milicji Muratyckiej, a także jej wydziałów.

 

ROZDZIAŁ III

[Służba w Milicji Muratyckiej]

Art. 11. Każdy obywatel IV Republiki Muratyki może podjąć służbę w MM. Preferowanymi kandydatami do służby powinni być niekarani, chociaż ostatecznie o ich przyjęciu decyduje Komendant Milicji Muratyckiej.

Art. 12. Po przyjęciu do Milicji Muratyckiej, każdy nowy milicjant przechodzi służbę kandydacką trwającą co najmniej 3 miesiące.

Art. 12.1. Na wniosek Komendanta Milicji Muratyckiej do Ministra Spraw Wewnętrznych/Prezydenta może zostać skrócona o dowolną ilość dni.

Art. 13. Służbę można rozpocząć w każdym z korpusów.
Art. 13.1. Wymogiem, aby zostać powołanym do innego korpusu niż korpus szeregowych Milicji Muratyckiej jest spełnienie wymogów wydanych przez Komendanta Milicji Muratyckiej.

Art. 14. Stopnie Milicji Muratyckiej wraz z korpusami;

- Generałowie Milicji
Komendant Milicji Muratyckiej
Komendant uleński
Komendant 

- Oficerowie Milicji
Inspektor rejonowy
Inspektor
Podinspektor
Major Milicji
Kapitan Milicji
Starszy Porucznik Milicji
Porucznik Milicji
Podporucznik Milicji

- Chorążowie Milicji
Starszy Aspirant
Aspirant
Młodszy Aspirant

- Podoficerowie Milicji
Starszy sierżant sztabowy
Sierżant sztabowy
Starszy sierżant
Sierżant
Młodszy sierżant

- Szeregowi Milicji
Starszy milicjant
Milicjant

Art. 14.1. Stopnie szeregowych, podoficerów i chorążych Milicji Muratyckiej nadaje Komendant Milicji Muratyckiej, natomiast stopnie oficerskie i generalskie Prezydent IV Republiki Muratyki.

Art. 15. Milicjant może zostać zwolniony w przypadku;

- Przekroczenia uprawnień

- Niesubordynacji

- Naruszenia prawa

- Śmierci

- Przejścia na emeryturę

Art. 16. Milicjant ma prawo do przeniesienia się do innego Ulenu maksymalnie raz w roku.

Art. 17. Na potrzeby Milicji milicjanci mogą być przenoszeni między posterunkami znajdującymi się tylko i wyłącznie w granicach Gminy, w której Ci służyli.
Art. 17.1. Za zgodą milicjanta może zostać on przeniesiony do innego Ulenu.
Art. 17.2. Przeniesienie może nastąpić także w przypadku zwolnienia się stanowiska wymaganego do awansu.

ROZDZIAŁ IV

[Kary i wyróżnienia]

Art. 18. Milicjant może zostać wyróżniony w następujący sposób, zaczynając od najwyższego;

- Nadanie odznaczenia państwowego

- Nadanie odznaczenia resortowego

- Nadanie odznaki pamiątkowej jednostki

- Zdjęciem na tle sztandaru jednostki

- Listem pochwalnym/gratulacyjnym i równorzędnym

- Nagrodą pieniężną

- Pochwałą

Art. 19. Milicjant może zostać ukarany w następujący sposób, zaczynając od najsurowszego;

- Zwolnienie ze służby

- Pozbawienie stopnia

- Przeniesienie do jednostki o specjalnym charakterze służby

- Pozbawienie odznaki pamiątkowej jednostki

- Pozbawienie prawa do noszenia munduru poza pełnieniem służby

- Odebranie dodatku pieniężnego

- Notatka służbowa

 

ROZDZIAŁ V

[Środki przymusu bezpośredniego oraz zadania]

Art. 20. Środkami przymusu bezpośredniego w Milicji Muratyckiej są:

- Kajdanki

- Pałka służbowa

- Kaftan obezwładniający

- Siatka obezwładniająca

- Amunicja niepenetrująca

- Gazowe oraz wodne środki obezwładniające

- Paralizator

- Amunicja niepenetrująca

- Koń służbowy

- Pies służbowy

oraz inne środki, które na wniosek Komendanta zostały dopuszczone do użytku.

Art. 21. Środków przymusu bezpośredniego milicjant używa w celu;

- Wyegzekwowania zachowania wymaganego prawem

- Złamania biernego lub czynnego oporu

- Odparcia ataku na mienie, obiekt lub osobę, którym zagraża niebezpieczeństwo.

- Przeciwdziałania niszczenia mienia

 

Art. 22. Głównymi zadaniami Milicji Muratyckiej jest egzekwowanie prawa IV Republiki Muratyki, a także niedopuszczanie do sytuacji, które by zagrażały porządku publicznemu.

Art. 23. Każdy wydział Milicji może ingerować w sprawy innych wydziałów, jeżeli te mogą zostać załatwione na stopie upomnienia, mandatu.

 

ROZDZIAŁ VI

[Postanowienia końcowe]

Art. 24. Z chwilą utworzenia Milicji powołuje się specjalne funkcje na forum IV Republiki Muratyki.

Art. 25. Pierwszym Komendantem Milicji Muratyckiej zostaje Pan Kaspar Waksman-Deter.

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

Debata potrwa 24h do dnia 3 maja godziny 22:00.

DW: @Obywatel

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Wolny wniosek o przedłużenie debaty do dnia 4 Maja do godziny 22;00. Mam poprawki, ale nie zdążę ich nanieść do jutra. 

Piotr Grigoriewicz Romanow
II Prezydent IV Republiki Muratyki
Marszałek Wielki Sejmu II kadecji
Były Prezydent Uleński Azymuckiego Ulenu

spacer.png

Link to comment
Share on other sites

Zgodnie z regulaminem Sejmu, aby powyższy wniosek został zatwierdzony poparcie musi wyrazić jeszcze jeden poseł, bo ja ten wniosek oficjalnie popieram. Nawet dobrze, że został złożony, bo ja też nie zdążę przygotować swoich poprawek. Do całego projektu odniosę się również po południu lub wieczorem.

DW: @Obywatel

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Zgaduję że pod nazwą wydziału prewencji kryje się dokładnie to samo co miałem na myśli przy dyskusji o Milicji Muratyckiej, czyli jednostka milicji wyszkolona i wyposażona do radzenia sobie z wszelkimi protestami, manifestacjami itp.

Zastanawiam się czy lepszą opcją było by jakieś wyszczególnienie tego wydziału, w zasadzie to każdego, gdyż z poza ich nazwami nie wiemy jak mają one funkcjonować. Poza Wydziałem ruchu drogowego, Wydziałem kryminalno-dochodzeniowy i Wydziałem antyterrorystyczny gdzie wiemy z domysłu czym się będą zajmować przechodzimy np. do Wydziału specjalistycznego. Czym się on będzie zajmował, w czym będzie wyspecjalizowany, warto chyba dodać do każdego z nich przynajmniej po dwa zdania w ramach wyjaśnienia. 

Zdaję sobie sprawę że rozdrabnianie czegokolwiek w przypadku Muratyki nie jest najlepszą opcją przez wzgląd na ilość obywateli którzy mogli by się tym zajmować, proponował bym rozważyć albo wyłączenie Wydziału prewencyjnego przed szereg lub stworzyć nową jednostkę w ramach milicji która będzie posiadała większa autonomię względem innych podległych wydziałów milicji. Myślałem tu właśnie o jakiejś formacji takiej jak wydział prewencyjny stworzony właśnie do radzenia sobie z różnymi protestami lub innymi incydentami z mieszkańcami Muratykyki. Aby jednak tak jednostka mogła działać niezwłocznie i natychmiastowo gdy zajdzie taka konieczność musi ona posiadać większą swobodę działania by nie być krępowanym przez konieczność czekania na jakąś zgodę lub przyzwolenie od przełożonych.

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

5 godzin temu, Albert Fryderyk de Espada napisał:

Zgaduję że pod nazwą wydziału prewencji kryje się dokładnie to samo co miałem na myśli przy dyskusji o Milicji Muratyckiej, czyli jednostka milicji wyszkolona i wyposażona do radzenia sobie z wszelkimi protestami, manifestacjami itp.

Zastanawiam się czy lepszą opcją było by jakieś wyszczególnienie tego wydziału, w zasadzie to każdego, gdyż z poza ich nazwami nie wiemy jak mają one funkcjonować. Poza Wydziałem ruchu drogowego, Wydziałem kryminalno-dochodzeniowy i Wydziałem antyterrorystyczny gdzie wiemy z domysłu czym się będą zajmować przechodzimy np. do Wydziału specjalistycznego. Czym się on będzie zajmował, w czym będzie wyspecjalizowany, warto chyba dodać do każdego z nich przynajmniej po dwa zdania w ramach wyjaśnienia. 

Zdaję sobie sprawę że rozdrabnianie czegokolwiek w przypadku Muratyki nie jest najlepszą opcją przez wzgląd na ilość obywateli którzy mogli by się tym zajmować, proponował bym rozważyć albo wyłączenie Wydziału prewencyjnego przed szereg lub stworzyć nową jednostkę w ramach milicji która będzie posiadała większa autonomię względem innych podległych wydziałów milicji. Myślałem tu właśnie o jakiejś formacji takiej jak wydział prewencyjny stworzony właśnie do radzenia sobie z różnymi protestami lub innymi incydentami z mieszkańcami Muratykyki. Aby jednak tak jednostka mogła działać niezwłocznie i natychmiastowo gdy zajdzie taka konieczność musi ona posiadać większą swobodę działania by nie być krępowanym przez konieczność czekania na jakąś zgodę lub przyzwolenie od przełożonych.

Szanowny pośle de Espada,
W założeniu wydziałów miałem na myśli rozszerzenie naszego zakresu narracji przy protestach itd. nie oszukujmy się, że takie coś ubarwi nasze dalsze działania i tego typu pisanie. Co do samej Milicji planuję także rozszerzyć to o rozdział VI moderacja itd., ponieważ dopiero teraz zauważyłem braki tej ustawy. 

Piotr Grigoriewicz Romanow
II Prezydent IV Republiki Muratyki
Marszałek Wielki Sejmu II kadecji
Były Prezydent Uleński Azymuckiego Ulenu

spacer.png

Link to comment
Share on other sites

10 godzin temu, Albert Fryderyk de Espada napisał:

Popieram wniosek pana @Piotr Romanowo wydłużenie debaty.

W związku z poparciem wniosku przedłużam debatę o kolejne 24 godziny do dnia 4 maja godziny 22:00.

DW: @Obywatel

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

No dopsz, jak to się mówi - "naiszło mnie", to się wypowiem. Tak jak już wskazałem Panu Posłowi Romanowowi drogą prywatną, ale widzę co też zauważył - w ustawie brakuje przepisów regulujących, że tak to wyrażę, praktyczne zastosowanie Milicji Muratyckiej jako organu przeciwdziałającemu ot np. zwykłym trollom, którzy zamiast normalnych postów na forum wrzucają przekleństwa, jakieś dziwne obrazki czy tego typu duperele. Dobre sformułowanie rozdziału regulującego te właśnie rzeczy jest bardzo ważne, bo przecież musimy jakoś zapobiec ewentualnym nadużyciom nadanych uprawnień, prawda?

Jako Prezes PSI mogę powiedzieć, że sam silnik naszego forum pozwala na wlepianie punktów ostrzeżeń, które możemy wykorzystać w bardzo ciekawy sposób. Za małe przewinienia typu brzydki język na forum czy sianie małych niepokojów społecznych jak np. protesty, zamiast zamykać takiego delikwenta milicjant może nadać adekwatną liczbę punktów karnych do przewinienia (tutaj możemy wprowadzić element małej autonomii - co Ulen, to inny taryfikator, ot taka luźna propozycja). System pozwala na ustawienie progów takich punktów, gdzie przy np. zdobyciu ich danej ilości egzekwuje przypisaną karę (pozbawienie dostępu do forum na x dni; moderacja postów; blokada dodawania postów). Z perspektywy milicjanta nadawanie mandatu jest proste jak budowa cepa - robi się to przy użyciu prostego formularza gdzie trzeba podać powód (bez tego nie widzę sensu tej funkcji), punkty karne, datę ich przedawnienia, informację dla użytkownika (np. szersze wyjaśnienie powodu nadania mandatu), informacja dla innych milicjantów (w tym dla komendantów etc., no i oczywiście wcześniej wspomniane trzy ograniczenia.

Co do powyższego nie jestem jednak pewien czy wyświetlanie punktów karnych dla danego użytkownika w jego profilu jest publiczne, czy widzą je tylko milicjanci i administratorzy ale no, to wyjdzie w praniu.

Mam tutaj też pytania odnośnie służby w Milicji. Jeśli chcemy każdemu milicjantowi nadać uprawnienia moderatorskie (tj. edycja postów do ich cenzurowania, możliwość blokowania dostępu do strony innym użytkownikom forum), to czy nie powinniśmy zaostrzyć troszkę wymagań? No bo co, przyjdzie taki debil typu piechota i co? Dostanie uprawnienia, pobanuje wszystkich... Tutaj powinniśmy albo wcześniej przeprowadzić dokładne prześwietlenie takiej jednostki, albo robić to we współpracy z PSI, bo z całym szacunkiem, ale dawanie byle komu dość dużych uprawnień może się źle skończyć...

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Wg. mnie przyjmowanie do Milicji Muratyckiej powinny regulować rozporządzenia szefa resortu lub służby.

Piotr Grigoriewicz Romanow
II Prezydent IV Republiki Muratyki
Marszałek Wielki Sejmu II kadecji
Były Prezydent Uleński Azymuckiego Ulenu

spacer.png

Link to comment
Share on other sites

No dobrze skoro panowie mają jakiś plan na praktyczne zastosowanie milicji na naszym forum to pozostawię to nie będę w to ingerował. 

Mnie jednak równie mocno co praktyczne zastosowanie interesuje potencjalne zastosowanie narracyjne. Cały czas jest tu mowa o tym co tymczasowo nazwałem "Korpusem milicji metropolitalnej" czyli jednostki przeznaczonej stricte do radzenia sobie z zamieszkami i demonstracjami w większych miastach. Sytuacja na Azymutii dobitnie pokazała że Milicja zawiodła na całej linii i jedynie WAR było w stanie skutecznie podjąć jakieś działania. Przy czym warto zaznaczyć że stworzenie takiej jednostki nie oznaczać będzie że od razu będziemy pałować jakiekolwiek protesty lub manifestacje gdy te tylko się pojawią, ale w momencie gdy zagrożona jest integralność IV Republiki stosowne działania muszą zostać podjęte, i nie podejmowane dwa dni później za zgodą Prezydenta, ale muszą być podejmowane niezwłocznie.

Może właśnie dzięki temu zapobiegniemy takiej sytuacja jak np. nagłe wypełznięcie na ulice setek tysięcy ludzi proklamujących niepodległość nowego państwa, zresztą historia nie takie cyrki widziała a my będziemy posiadać mechanizm awaryjny którym będziemy mogli się posługiwać czy to w prostej narracji, czy też faktycznym stanie zagrożenia dla integralności IV Republiki.

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

Ależ Szanowny Pośle,
Udzielajcie się i bierzcie aktywny udział w tej debacie. W końcu jesteśmy Republiką, działamy w jednej partii, która ma łączyć całą scenę centroprawicową w kraju i powinniśmy wymieniać się zdaniem przy każdej możliwej okazji. Wg. mnie powinniśmy ocenić dotychczasową ustawę i krok po kroku przechodzić dalej, by była ona kompletna. Napisałem ją w taki sposób, żebyśmy ten zarys poszerzyli wspólnie.

Co do samego Korpusu Milicji Metropolitalnej ja bym się zastanowił i moglibyśmy utworzyć wydział zajmujący się większymi miastami, albo ustanowić to w inny sposób, niż robienie poszczególnego korpusu dla takich potrzeb. Można by np. przyporządkować do każdej miejskiej komendy batalion/kompanię służby metropolitalnej.

Piotr Grigoriewicz Romanow
II Prezydent IV Republiki Muratyki
Marszałek Wielki Sejmu II kadecji
Były Prezydent Uleński Azymuckiego Ulenu

spacer.png

Link to comment
Share on other sites

17 minut temu, Piotr Romanow napisał:

Ależ Szanowny Pośle,
Udzielajcie się i bierzcie aktywny udział w tej debacie. W końcu jesteśmy Republiką, działamy w jednej partii, która ma łączyć całą scenę centroprawicową w kraju i powinniśmy wymieniać się zdaniem przy każdej możliwej okazji. Wg. mnie powinniśmy ocenić dotychczasową ustawę i krok po kroku przechodzić dalej, by była ona kompletna. Napisałem ją w taki sposób, żebyśmy ten zarys poszerzyli wspólnie.

Co do samego Korpusu Milicji Metropolitalnej ja bym się zastanowił i moglibyśmy utworzyć wydział zajmujący się większymi miastami, albo ustanowić to w inny sposób, niż robienie poszczególnego korpusu dla takich potrzeb. Można by np. przyporządkować do każdej miejskiej komendy batalion/kompanię służby metropolitalnej.

Jeżeli macie plan, wpierw chcę go zobaczyć. Potem zdecyduję co z tym dalej zrobić.

Co do Korpusu metropolitalnego przemawia do mnie jakoś ta druga opcja. Przydzielenie dla każdego większego miasta kompani służby metropolitalnej przystosowanej do radzenia sobie z manifestacjami lub protestami. Ale pozostaje tu dalej jedna kwestia, takie jednostki w mojej opinii nie mogą być uwiązane na smyczy i zależne od woli rządzących, mają działać gdy zachodzi taka potrzebna a nie oczekiwać łaskawie aż ktoś im na to pozwoli. Pytanie teraz jaką autonomię chcemy im nadać ?

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

Wysoka Izbo,

w związku z faktem, że jeszcze wiele rzeczy nam zostało do ustalenia w sprawie tego projektu składam wniosek formalny o przedłużenie debaty o kolejne 24 godziny. Potrzebuję jeszcze poparcia dwóch posłów.

DW: @Obywatel

 • I love it! 1

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

1 minutę temu, Waksman napisał:

Wysoka Izbo,

w związku z faktem, że jeszcze wiele rzeczy nam zostało do ustalenia w sprawie tego projektu składam wniosek formalny o przedłużenie debaty o kolejne 24 godziny. Potrzebuję jeszcze poparcia dwóch posłów.

DW: @Obywatel

Popieram wniosek o przedłużenie debaty,

Chociaż mam wrażenie że dodatkowe 24h to dalej będzie za mało.😄

ALber-de-Espada.png

Koribia.png.84ebddefc07977a9e313e88a7692665e.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Link to comment
Share on other sites

1 minutę temu, Waksman napisał:

Wysoka Izbo,

w związku z faktem, że jeszcze wiele rzeczy nam zostało do ustalenia w sprawie tego projektu składam wniosek formalny o przedłużenie debaty o kolejne 24 godziny. Potrzebuję jeszcze poparcia dwóch posłów.

DW: @Obywatel

Popieram wniosek. Republikanizm musi działać! 

Piotr Grigoriewicz Romanow
II Prezydent IV Republiki Muratyki
Marszałek Wielki Sejmu II kadecji
Były Prezydent Uleński Azymuckiego Ulenu

spacer.png

Link to comment
Share on other sites

Well, that was fast.

Świetnie, debata przedłużona do dnia 5 maja godziny 22:00.

6 godzin temu, Piotr Romanow napisał:

Wg. mnie przyjmowanie do Milicji Muratyckiej powinny regulować rozporządzenia szefa resortu lub służby.

Pytanie co jeśli szef resortu będzie, za przeproszeniem, tępą dzidą, która w ogóle nie zna się na policji, a będzie chciała ją poustawiać?

3 godziny temu, Piotr Romanow napisał:

Wg. mnie powinniśmy ocenić dotychczasową ustawę i krok po kroku przechodzić dalej, by była ona kompletna. Napisałem ją w taki sposób, żebyśmy ten zarys poszerzyli wspólnie.

Można całość przeprowadzić jak debatę nad Konstytucją, którą żeśmy za twojej kadencji uchwalili - rozdział po rozdziale wyłapywać błędy i poprawiać.

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

8 minut temu, Waksman napisał:

Well, that was fast.

Świetnie, debata przedłużona do dnia 5 maja godziny 22:00.

Pytanie co jeśli szef resortu będzie, za przeproszeniem, tępą dzidą, która w ogóle nie zna się na policji, a będzie chciała ją poustawiać?

Można całość przeprowadzić jak debatę nad Konstytucją, którą żeśmy za twojej kadencji uchwalili - rozdział po rozdziale wyłapywać błędy i poprawiać.

Co do szefa resortu? Wystarczy powołać odpowiednią osobę, chyba że chujowy Prezydent go powoła.

Możemy krok po kroku debatować o tym... Mnie to wsio rawno, byle ustawa o policji była na wysokim poziomie. 😉 

Piotr Grigoriewicz Romanow
II Prezydent IV Republiki Muratyki
Marszałek Wielki Sejmu II kadecji
Były Prezydent Uleński Azymuckiego Ulenu

spacer.png

Link to comment
Share on other sites

Wysoki Sejmie,

w związku ze zgłoszeniem nowego, ważnego projektu proponuję o chwilowe odstawienie ustawy o Milicji na bok (wrócimy do niej po zajęciu się kolejnym projektem) i przejście do debaty o projekcie ustawy o udostępnieniu forum muratyckiego. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu do godziny 17:00 uznam, że Wysoki Sejm wyraża na to zgodę.

DW: @Obywatel

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Nie słyszę sprzeciwu - ustawę o Milicji odkładamy na potem, przechodzimy do debaty nad projektem ustawy o udostępnieniu forum muratyckiego autorstwa @Waksman:

Cytat

projekt
USTAWA O UDOSTĘPNIENIU FORUM MURATYCKIEGO
z dnia xx xx 2022

Bacząc na obustronne chęci narodów Muratyckiego i Czesnoradzkiego do współżycia na jednym forum, ustanawia się poniższe przepisy:

Art. 1. Forum Muratyckie zostaje przekształcone w forum Muratycko-Czesnoradzkie. Zostaje podzielone na dwa główne działy – IV Republiki Muratyki oraz Socjalistycznej Republiki Czesnoradu, w których zawierać będą się dotychczasowe działy Muratyki oraz, po ustaleniu z Rządem RSC, Czesnoradu.

Art. 2. Piecze nad forum Czesnoradu powierza się Państwowym Służbom Informatycznym, których oddział otwiera się w stolicy RSC – Nowańsku.

Art. 3. Zobowiązuje się Państwowe Służby Informatyczne oraz Rząd Republiki Socjalistycznej Czesnoradu do zawarcia umowy, która reguluje kwestie techniczne oraz fakt współdzielenia forum.

Art. 4. Przepisy zawarte w niniejszej ustawie, tj. artykuły 1 i 2 wchodzą w życie w momencie podpisania przez obie strony umowy, o której mowa w artykule 3 niniejszej ustawy. Artykuł 3 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Debata potrwa 24h do dnia 6 maja godziny 17:00. Jednocześnie składam wniosek formalny o pominięcie debaty i przejście do głosowania. Potrzebuję jeszcze poparcia dwóch posłów.

DW: @Obywatel

Kaspar Waksman-Dëter
Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share