Jump to content

Robert Drenin

Czesnorad Citizen
 • Posts

  704
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Robert Drenin last won the day on September 1

Robert Drenin had the most liked content!

2 Followers

About Robert Drenin

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Robert Drenin's Achievements

Experienced

Experienced (11/14)

 • Very Popular
 • Posting Machine
 • One Month Later
 • Reacting Well
 • Collaborator

Recent Badges

136

Reputation

 1. To świetnie! Przynajmniej będziemy mieli dość zdrowe uprawy.
 2. Dlatego mam nadzieję, że nie będzie ferm, a hodowle będą sprawdzane, aby kierownicy takich hodowli nie wstawiali zwierząt w okrutnych warunkach.
 3. Może być, ale tak poza tym, to będą to zwykłe hodowle, nie fermy?
 4. Po zakończonych przemówieniach Towarzysz Molotin przeciął czerwoną wstęgę, a następnie wraz z Radą Komisarzy Ludowych oraz dyrekcjąwybrali się po elektrowni jądrowej, aby zobaczyć całokształt budynku. Po zakończonych oględzinach, elektrownia ruszyła z produkcją prądu elektrycznego, kończąc tym samym otwarcie.
 5. XII. Temat lekcji: Przykładowe organiczne związki chemiczne i ich właściwości. Cele poznawcze: - poznanie właściwości i zastosowań alkanów, alkenów i alkinów: metan, etan, etylen, acetylen, - poznanie właściwości i zastosowań alkoholi: metanol, etanol, propanol, butanol, - poznanie właściwości i zastosowań kwasów karboksylowych: metylowy (mrówkowy), etylowy (octowy), propanowy (propionowy), butanowy (masłowy), stearynowy, palmitynowy, oleinowy, - poznanie właściwości i zastosowań estrów: 4 przykładowych soli wybranych przez nauczyciela - poznanie właściwości i zastosowań innych związków organicznych: 2 wybrane związki z aminów i 2 wybrane związki z aminokwasów przez nauczyciela. Cele kształcące: - uświadamianie wykorzystywania alkanów, alkenów i alkinów w przemyśle i życiu codziennym, - uświadamianie wykorzystywania alkoholi w przemyśle i życiu codziennym, - uświadamianie wykorzystywania kwasów karboksylowych w przemyśle i życiu codziennym, - uświadamianie wykorzystywania estrów w przemyśle i życiu codziennym, - uświadamianie wykorzystywania innych związków organicznych w przemyśle i życiu codziennym. Cel wychowawczy: kształtowanie świadomości zastosowań związków chemicznych organicznych w przemyśle i życiu codziennym. Tak oto zakończyliśmy chemię.
 6. XI. Temat lekcji: Pochodne węglowodorów. Cele poznawcze: - poznanie nazewnictwa, metod otrzymywania, właściwości i zastosowań alkoholi, - poznanie nazewnictwa, metod otrzymywania, właściwości i zastosowań kwasów karboksylowych, - poznanie nazewnictwa, metod otrzymywania, właściwości i zastosowań estrów, - poznanie nazewnictwa, metod otrzymywania, właściwości i zastosowań amin, - poznanie nazewnictwa, metod otrzymywania, właściwości i zastosowań aminokwasów. Cele kształcące: - umiejętność nazwania, określenia metod otrzymywania, właściwości oraz zastosowań alkoholi, - umiejętność nazwania, określenia metod otrzymywania, właściwości oraz zastosowań kwasów karboksylowych, - umiejętność nazwania, określenia metod otrzymywania, właściwości oraz zastosowań estrów, - umiejętność nazwania, określenia metod otrzymywania, właściwości oraz zastosowań amin, - umiejętność nazwania, określenia metod otrzymywania, właściwości oraz zastosowań aminokwasów. Cel wychowawczy: kształtowanie świadomości istnienia innych typów związków organicznych w przyrodzie, poza podstawowymi.
 7. Z okazji zakończenia wielkiego przedsięwzięcia naukowego, jakim jest budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Republice Socjalistycznej Czesnoradu, zostało zorganizowane wielkie otwarcie. W tym celu na miejscu pojawiła się orkiestra, dyrekcja elektrowni oraz zjawiła się publiczność. Niedługo potem na miejsce przybyła Rada Komisarzy Ludowych z Towarzyszem Włodzimierzem Molotinem na czele i tak rozpoczęto otwarcie. Całe otwarcie rozpoczęto puszczeniem międzynarodówki: Po czym puszczono hymn Republiki Socjalistycznej: Kiedy orkiestra skończyła odgrywanie pieśni narodowych, głos zabrał Towarzysz Drenin: Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący miast i wsi oraz wszyscy przedstawiciele świata nauki! Chciałbym z radością oznajmić zakończenie jednego z naszych najważniejszych przedsięwzięć naukowych oraz rozwojowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu! Nie ukrywam, iż jako Wiceprzewodniczący, ale również jako Komisarz Ludowy Nauki i Oświaty, jestem zadowolony z naszych osiągnięć w dziedzinach naukowych. Wiele planów jeszcze czeka na zrealizowanie, ale z pewnością zakończenie jednego z nich pokazuje naszą dużą determinację w celu zakończenia ich wszystkich. Dowodem na to jest dzisiejsze otwarcie pierwszej elektrowni jądrowej w Czesnoradzie typu LRW i w ogóle. Zaczynaliśmy w tym kraju praktycznie od niczego, po wielkiej przepaści i anarchii po upadku Kucelgradu, a teraz stoimy dziś przed jednym z większych osiągnięć naszego kraju - elektrowni jądrowej. To w tym budynku rozpocznie się pierwsze rozszczepianie atomu w dziejach Czesnoradu i być może w dziejach tej wyspy. Mam nadzieję, że uda nam się osiągać kolejne ambitne i wielkie cele i pomimo przeciwności losu, dokończyć wszystkie z planowanych projektów naukowych. A teraz głos oddam Sekretarzowi Generalnemu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czesnoradu, Przewodniczącemu Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu oraz najwspanialszemu wodzowi Czesnoradu, który stara się dopilnować i stworzyć dogodne warunki zakończenia oraz działania naszych programów i projektów naukowych, Towarzyszowi Włodzimierzowi Romanowowi Molotinowi.
 8. Znaczy, samą hodowle zwierząt to najlepiej przy stolicy. W Sarmowie są tylko tymczasowo.
 9. Pewnie w Sarmowie, gdyż Magnifikat wysyła nam drogą morską towary.
 10. Z Magnifikatu krów nie braliśmy. Jedyne co to zimportowaliśmy jedynie świnie i kury.
 11. W naszym klimacie raczej kakao nie zdobędziemy, a mleko moglibyśmy mieć tylko, gdybyśmy mieli przede wszystkim krowy.
 12. Jak najbardziej. W dużym uproszczeniu typowa czekolada to jest mieszanina środków słodzących, kakao i jeszcze mleka.