Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/19/2022 in all areas

  1. 1 point
  2. Zarząd stoczni pragnie poinformować że 2 egzemplarze tankowców QC-02 zwodowane przez stocznię Jerngard zostaną przekazane w pierwszej kolejności na potrzeby specjalnego zamówienia. Pozostałe trzy egzemplarze powstaną kolejno w dokach D, E oraz F.
    1 point
  3. No właśnie nie mam pojęcia dlaczego...
    1 point