Jump to content

Leaderboard

 1. Waksman

  Waksman

  Main Admin


  • Points

   15

  • Posts

   1,804


 2. Albert Fryderyk de Espada

  Albert Fryderyk de Espada

  President of Muratica


  • Points

   15

  • Posts

   1,026


 3. Robert Drenin

  Robert Drenin

  Czesnorad Citizen


  • Points

   13

  • Posts

   262


 4. Włodzimierz Molotin

  Włodzimierz Molotin

  Czesnorad Citizen


  • Points

   9

  • Posts

   212


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/25/2022 in all areas

 1. Po pierwsze - dziękuję za propozycję. Przechodząc do konkretów z jednej strony sądzę że to dobry pomysł, a z drugiej nie wiem jak zareagują Kiriańczycy. Także pójdę zrobić referendum. Ale jeżeli tak, to winkulijsko-insulijski podziękujemy, znacznie wolelibyśmy forum muratycko-czesnoradzkie
  2 points
 2. No właśnie nie mam pojęcia dlaczego...
  2 points
 3. Ambasada IV Republiki Muratyki Ulica Rządowa 2, 01-001 Nowańsk
  2 points
 4. https://bank.leocja.org/ 1. A komu to potrzebne? A dlaczego? Pollin nie posiada jednego, uniwersalnego środka wymiany. Można być jednocześnie magnatem w Winkulii i żulem z puszką pod pałacem w Grodzisku. Z jednej strony, ogranicza to w sposób zasadniczy liczbę osób mogących być adresatami inicjatyw opartych na pieniądzu. Z drugiej strony, z punktu widzenia narracji nie ma to najmniejszego sensu. Drugim celem banku jest zachęta do transgranicznej aktywności — wynagrodzenie otrzymuje się za aktywność w każdym kraju, a z uwagi na pierwiastek (punkt 2) bardziej opłaca się zamieścić w dwóch krajach po jednej wypowiedzi niż dwie wypowiedzi w jednym kraju. Im większa aktywność w każdym z krajów, wynikająca z czynnego odwiedzania się nawzajem, tym lepiej dla całego Pollinu. 2. Skąd pochodzą pieniądze? Pieniądze są emitowane codziennie w zależności od aktywności mieszkańców na forach krajowych: zarejestrowanych w banku oraz zweryfikowanych w Stemplu. Liczbę wypowiedzi mieszkańca się pierwiastkuje, a następnie mnoży przez 10 (w walucie krajowej). Tę kwotę dzieli się między mieszkańców oraz państwa. Aktualnie odsetek określiłem na 50%, ale każde państwo posiada tutaj dowolność. Ponadto, podczas pierwszej rejestracji każdy użytkownik (i każde państwo) otrzymuje obliczone w ten sposób wynagrodzenie (podatek) za okres ostatnich 30 dni. 3. Dlaczego pierwiastek? Celem tego wzoru jest zrównoważenie przyrostu majątku osób, które piszą bardzo dużo i osób, które piszą mniej. Wyzwaniem w mikronacjach jest zapewnienie tego, na co możemy wydawać pieniądze, więc dodruk pieniądza powinien mieścić się w poczytalnych ryzach. 4. Dlaczego w takim razie ciągła emisja? Ponieważ banki ze statycznymi stanami kont są martwe i szkoda na nie tracić czasu; ponieważ aktywność mieszkańców powinna być wspierana; ponieważ dzięki temu będziemy mieli żywy, ogólnoświatowy ranking zamożności mieszkańców i państw. 5. Jak obliczane są kursy walut? Codziennie zestawiane są dane o aktywności z ISM za okres ostatnich 30 dni. Liczby wypowiedzi poszczególnych mieszkańców, każdego dnia, pierwiastkuje się i sumuje. Następnie przelicza się je według wzoru mocno spłaszczającego różnice, dzięki czemu aktualny kurs sarmackiego liberta do winkowskiego kapsla wynosi 1:2,12, a nie 1:31,60. Dlatego też kurs sarmackiego liberta jest wyższy od kursu leockiego palatyna — na forum Sarmacji obecnych jest więcej osób. 6. Co się dzieje przy przelewie zagranicznym? Bank pełni funkcję kantoru z gwarantowaną wymianą środków. Dla przykładu, przelew z Leocji do Sarmacji oznacza, że z rachunku leockiego znikają palatyny, a na rachunku sarmackim pojawiają się liberty w kwocie wynikającej z aktualnego kursu wymiany. 7. Co z istniejącymi bankami krajowymi? Oczywiście, zachęcałbym wszystkie kraje do tego, aby zrezygnowały z banków prowadzonych obecnie na forach, zwłaszcza tych prowadzonych „manualnie” (szkoda czasu i pracy, mocno ograniczone funkcjonalności), ale nie jest to konieczne dla funkcjonowania systemu. Zapewnienie wymienialności środków zgromadzonych w banku międzynarodowym na środki w bankach krajowych jest kompetencją władz państwowych; bank międzynarodowy zapewni stosowne integracje. https://bank.leocja.org/ 8. Co z istniejącymi oszczędnościami? Państwa otrzymują podatek emisyjny podczas każdej rejestracji i każdego dnia. Moją propozycją jest, aby dać systemowi działać przez kilka miesięcy. Część, o ile nie wszystkie państwa, powinny po czasie posiadać na swoich rachunkach środki niezbędne do ewentualnych wyrównań. Jeżeli się okaże, że tak nie będzie — jednorazowy, wyjątkowy dodruk dla wszystkich państw, według tego samego mechanizmu. 9. Co z dodrukiem? Mechanizm kreacji pieniądza jest opisany w punkcie 2. System nie zakłada możliwości jednostronnego dodruku przez państwa. Umożliwia za to nowy obszar narracji i współpracy międzynarodowej, mianowicie pożyczki udzielane sobie wzajemnie przez państwa. 10. Czy można posiadać dodatkowe rachunki? Tak, zakładane na wniosek — dla mieszkańców oraz państw, być może za opłatą. Docelowo powstanie do tego panel obsługiwany przez państwa. 11. Czyje są pieniądze w banku? Każdy rachunek jest przypisany do konkretnego państwa. Każde z państw posiada pełną suwerenność nad rachunkami znajdującymi się na jego terytorium. 12. Czy historie przelewów są jawne? Tak. Ma to na celu większą transparentność systemu oraz możliwość odtworzenia pełnej historii przelewów niezależnie od woli i obecności administratora — niezależność państwa, które z tego czy innego powodu chciałoby opuścić bank. 13. Na co wydawać pieniądze? Na to samo, co w nieistniejącym realu. Trzeba usiąść i pomyśleć. 14. Podczas wymiany walut dodrukowują się „grosze” Tak, wiem. Jeżeli to zjawisko będzie nadużywane, zmienię zasady przeliczania walut w ten sposób, że przelew z kraju A do kraju B, a następnie całej kwoty z powrotem do kraju A, będzie oznaczał potencjalną stratę 0,01 waluty kraju A. 15. Co pozostaje do zrobienia? Interfejs, który obecnie nie wygląda (jest skopiowany z Kustosza) i nie działa na urządzeniach mobilnych. Powiadomienia o nowych przelewach. Automatycznie generowane, obrazkowe potwierdzenia przelewów, personalizowane dla każdego kraju. Po przemyśleniu — automatyczne płatności. Wybór i zakup „międzynarodowej” domeny dla banku. 16. Co oznacza „wersja demonstracyjna” w tytule? Wszystkie dane zostaną zresetowane z chwilą oficjalnego startu systemu. Do tego czasu serdecznie zachęcam do otwierania rachunków, przetestowania funkcji oraz — przede wszystkim — zgłaszania uwag pod kątem wygody użytkowania i usterek. Państwa, które sobie tego nie będą życzyły (ale dlaczego by miały…), zostaną usunięte z systemu. Wersja demonstracyjna ma na celu pokazanie, „jak może być”. https://bank.leocja.org/
  2 points
 5. W tym wątku pojawiać się będą powiadomienia z Nordackiej Giełdy Towarów i Usług. Więcej informacji już wkrótce.
  2 points
 6. Dobrze, więc jako Przewodniczący RKL zdecydowałem, iż Czesnorad może brać udział w Banku Pollina. Nasza waluta może się w nim znaleźć, a i pozostać w banku po zlikwidowaniu waluty wewnątrz RSC, w celu ułatwienia transakcji międzynarodowych oraz dla osób przemieszczających się do i z Czesnoradu.
  2 points
 7. Obywatele Sarmowa i całego narodu! W dniu dzisiejszym Komisariat Planowania Gospodarczego, rozpoczął oficjalnie plan rozbudowy i modernizacji całego miasta Sarmowa. Miasto to stało się w ostatnim czasie ważnym ośrodkiem w handlu międzynarodowym, przez co Komisarz Planowania Gospodarczego, wraz z Sekretarzem Generalnym zatwierdzili plan całkowitej modernizacji i rozbudowa tego, jakże ważnego miejsca. Przewidywane jest pełne przejście z drewniano-ceglanych budynków na nowoczesne betonowe cuda architektoniczne. Sam port został zmodernizowany już jakiś czas temu, na cel większych nowocześniejszych statków, lecz władzą państwowym RSC najbardziej zależy na dobrobycie w życiu codziennym obywateli, więc najważniejszym celem tego projektu są obywatele i ich potrzeby. Niech Czesnorad rośnie w siłę, a ludziom żyło się dostatniej! Włodzimierz Molotin
  2 points
 8. W mikroświecie może i nauka nie jest specjalnie rozwijana, aczkolwiek chciałbym to powoli zmieniać i jakiś czas temu zrozumiałem, iż Układ Okresowa Pierwiastków może się niezbyt pokrywać z mikroświatem. Niektóre pierwiastki takie jak tlen, wodór, hel, węgiel itd. są substancjami, które zostały nazwane uniwersalnie, jednakże problem już się rodzi z pierwiastkami nazwanymi na cześć osób, a tym bardziej na cześć krain geograficznych. Przykładowo Moskow, Tenes, Bohr, Seaborg i wiele więcej. Nie mam pewności, czy aby na pewno w mikroświecie istniała Moskwa, czy stan Tennessee. Dlatego też chciałbym poszczególne te pierwiastki nazwać inaczej, jednakże tutaj dobrze by było, aby również inne mikronacje się włączyły, gdyż wątpliwe jest to, aby wszystkie nowe pierwiastki zostały odkryte akurat w jednym kraju. Poniżej znajduje się lista potencjalnych pierwiastków, których nazwy można zmienić: Mendelew (nazwa pochodzi od nazwiska Dmitrija Mendelejewa), Nobel (nazwa pochodzi od nazwiska Alfreda Nobla), Lorens (nazwa pochodzi od nazwiska Ernesta O. Lawrence’a), Rutherford (nazwa pochodzi od nazwiska Ernesta Rutherforda), Dubn (nazwa pochodzi od miasta Dubnej), Bohr (nazwa pochodzi od nazwiska Nielsa Bohra), Meitner (nazwa pochodzi od nazwiska Lise Meitner), Roentgen (nazwa pochodzi od nazwiska Wilhelma Conrada Röntgena), Kopernik (nazwa pochodzi od nazwiska Mikołaja Kopernika), Flerow (nazwa pochodzi od nazwiska Gieorgija Florowa), Liwermor (nazwa pochodzi od miasta Livermore), Powyżej napisałem pierwiastki te, które przynajmniej wydają mnie się, że należałoby je teoretycznie zmienić związku z tym, że wydaje mnie się, iż nie istniały te osoby i krainy geograficzne, ale mogę się mylić. Nie pisałem tutaj też pierwiastków takich jak Uran, Neptun, czy Pluton, gdyż pomimo, iż wzięły nazwy od planet, to z kolei planety wzięły od mitologii rzymskiej. Nie pisałem też pierwiastków nazwanych na cześć bogów greckich, gdyż wydaje mnie się, że akurat mitologia grecka (jak i rzymska) może istnieć w mikroświecie związku z istnieniem Cesarstwa Bizantyjskiego. Dodatkowo ze względu na istnienie Cesarstwa Niemieckiego, pierwiastki takie jak: Has, Darmsztadt, German nie muszą być zmieniane. Powyższą też listę będę też aktualizować przy definitywnym ustaleniu nazwy. Z kolei jak wszystkie już nazwiemy, to mam w planach zrobić Układ Okresowy Pierwiastków dla mikroświata, o ile faktycznie będziemy zmieniać nazwy. EDIT: Polon może akurat tak nazywać się związku z istnieniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
  1 point
 9. Edeliebe 1922 zaczynamy 21.06.1922r., a kończymy 26.06.1922r. Ja jestem noc czerwcowa, królowa jaśminowa, Zapatrzcie się w moje ręce, wsłuchajcie się w śpiewny chód... Ale zanim mur gwiezdny ją oplótł idzie krokiem tanecznym przez ogród; Do ogrodu przez ciemne ulice dzwonią nocy ciężkie zausznice... I przy każdym tanecznym obrocie szmaragdami błyszczą kołki w płocie. Wreszcie do nas, pod samo okno i tak tańczy i śpiewa nam... (Konstanty I. Gałczyński) - - - - - - [justify]Moi mili, zadam Wam kilka prostych pytań. Czy wiecie czym jest miłość? Czy zakochaliście się już na zabój? Czy wiecie jaka jest różnica między zauroczeniem a zakochaniem? W gruncie rzeczy nie ma to znaczenia. Podczas Edeliebe zakochamy się wszyscy! W ten dzień, zwany w Edelweiss Edeliebe życzymy sobie wszechobecnego urodzaju, całej góry szczęścia i powodzenia zarówno w miłości, ale i w życiu zawodowym. Wróżenie i tańce trwają nie tylko do rana, ale nawet i cały tydzień. Bawimy się tak długo, na ile wystarczy nam sił. Wszędobylska miłość to przede wszystkim oznaka przyjaźni i tym kierujemy się podczas obchodów naszego święta Podczas tegorocznego święta, kiedy to wiosenne powiewy ciepła zamieniają się w letni skwar, przygotowaliśmy dla każdego coś miłego. Nie będzie to tylko "czcze" gadanie o miłości, a raczej przekaz pasji. Pokażemy na co stać Szarotki i czym się pasjonujemy. A Wam zapewnimy kawał "mięsistej zabawy"! Podczas Edeliebe ujrzymy, między innymi: - Babinkę co wróżyć potrafi, - Dla fanów podniebnych pląsów - pokaz lotniczych akrobacji pod batutą Herr Benjiamina Rockwella, - Amatorzy quizów na pewno zdecydują się na udział w organizowanym przez Frau Isabellę Marie Swann, "pytajniku" o miłości, - "Na żywo" spotkamy się na kanale głosowym by zagrać w Romantycznych Tajniaków również pod egidą Frau Swann, - Czy seksualność jest Ci bliska? Tak myślisz? To zobacz co umiemy w Edelweiss podczas wykładu o Edelsutrze (+18) - Skoro już o pokazach, to i nie może zabraknąć modowej inspiracji na sezon letni rodem z Kotliny! Te, a także wiele, wiele innych zabaw jakie dla Was przygotujemy! Nie bądź bierny i zakochaj się z nami w Edelweiss... oraz koledze czy koleżance z mikronacji.[/justify]
  1 point
 10. Witam wszystkich ponownie. Bardzo dawno mnie tutaj nie było. Niestety z powodów ode mnie niezależnych byłem zmuszony wyjechać z kraju. Głównie w celach służbowych. Niedawno wróciłem do kraju robiąc sobie ostatni jak na razie urlop na Muratyckim wybrzeżu. Pogoda była świetna a ja wróciłem z dobrą energią i być może nowymi pomysłami.
  1 point
 11. Bardzo nam miło! Czesnoradczykom zapewne również W takim razie czekamy na wyniki referendum. To co, do zobaczenia na wspólnym forum?
  1 point
 12. Zgodnie z wczorajszym postanowieniem, Włodzimierz Molotin - Przewodniczący RKL, swoim postanowieniem wyznaczył @Dimitrij Ścierkow, jako ambasadora Republiki Socjalistycznej Czesnoradu, w IV Republice Muratyki.
  1 point
 13. Dobrze że ktoś tego dogląda bo absolutnie mi to umknęło, a zazwyczaj zwracałem na to uwagę.
  1 point
 14. Jak najbardziej. Nie mam nic przeciwko. Nanieś tą zmianę jako autopoprawkę do projektu Albercie i pingnij mnie jak to zrobisz to rozpocznę głosowanie. @Albert Fryderyk de Espada
  1 point
 15. Może zamiast Nihon - Kirion
  1 point
 16. (Tak na marginesie, aby się nie wtrącać zbytnio do rozmowy, to czasami odczuwam wrażenie, że z tych wypowiedzi w sklepach kabarety można kręcić)
  1 point
 17. Witamy w naszym pięknym parku rozrywki. W wątku tym zakupić można wejście na daną atrakcję oraz zakupić przekąski. Zapraszamy! Cennik: Atrakcje: Rollercoaster "Lewiatan" - 43 CZB Diabelski Młyn "Morska bryza" - 29 CZB Karuzela "Czerwony kapelusz" - 19 CZB Przekąski: Bułka (:|) - 30 CZB Ciastko jabłkowe - 45 CZB Ziemniak na patyku w mące - 50 CZB
  1 point
 18. Eventy można przełożyć na forum również. W ogóle moim zdaniem czasami ciężko jest człowiekowi napisać też tak, jakiś event, gdyż zazwyczaj zakładamy sytuację idealną, w której nie ma problemów. A gra narzuci nam bezpośrednio jakieś problemy, bądź w ogóle eventy. Dzięki czemu sytuacja kraju wyglądałaby bardziej naturalnie (czyli wzloty i upadki). Szczerze o tym nie pomyślałem, ale tak - można wstawić przekierowanie do tego wątku.
  1 point
 19. Obywatele Nowańska! Jako Komisarz Planowania Gospodarczego oraz jako Przewodniczący RKL, chciałby was wszystkich szczerze przeprosić za utrudnienia związane z budową kanalizacji. Rozkopywanie całego Nowańska w celu położenia rur wodociągowych i ściekowych jest bardzo widoczne i często uciążliwe, lecz koniec budowy jest już bliski. Tam, gdzie kanalizacja już działa, pojawiają się różne problemy techniczne. za które również chciałbym przeprosić. Nasi inżynierowie i technicy cały czas pracują nad rozwiązaniem tych problemów, aby zapewnić Wam jak najlepsze wygody bieżącej wody i całej kanalizacji. Jeszcze raz przepraszam za wszelkie utrudnienia i problemy. Przewodniczący RKL: Włodzimierz Molotin
  1 point
 20. Oczywiście, to wiadomość została wysłana.
  1 point
 21. Dzień dobry, poproszę 4 bochenki chleba i 2 kufle piwa.
  1 point
 22. Obywatelstwo RSC uzyskać można w specjalnym do tego dziale (https://muratyka.nordata.pl/forum/index.php?/topic/515-wniosek-o-obywatelstwo/&tab=comments#comment-5363), lecz jeśli chodzi Towarzyszowi o sprawę z uzyskiwaniem obywatelska RSC w Urzędzie Wniosków to Tow. Drenin oczekuje na odpowiedź.
  1 point
 23. W związku z uzyskaniem obywatelstwa przez @Sone Teijo dokonano aktualizacji listy.
  1 point
 24. No to czas o ostateczną propozycję, 3 mundury dla każdej formacji WAR, - Wojska Lądowe, od Szeregowego do Plutonowego - Wojska Lądowe, od Sierżanta do Kapitana - Wojska Lądowe od Majora do Horenkomendanta WAR - Siły Powietrzne od Szeregowego do Plutonowego - Siły Powietrzne od Sierżanta do Kapitana - Siły Powietrzne od Majora do Horenkomendanta - Marynarka Wojenna od Marynarza do Bosmanmata - Marynarka Wojenna od Bosmana do Kapitanów - Marynarka Wojenna od Komandora podporucznika do Horenkomendanta Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje co zmienić, dodać lub usunąć to proszę dać znać puki to jeszcze możliwe.
  1 point
 25. 1 point
 26. NAZ-02-1 Dane techniczne: Typ: Samochód osobowy Rodzaj segmentu: D Tym nadwozia: 4-drzwiowy Silnik: R4, 4 l, 2 zawory na cylindrze, SV Skrzynia biegów: 3-biegowa manualna Napęd: tylny Układ napędowy: FR Średnica cylindra/ skok tłoka: 11cm/13,2cm Układ zasilania: gaźnik Stopień sprężenia: 4,2:1 Moc maksymalna: 40 KM przy 2200 przy 2000 obr./min Prędkość maksymalna: 85 km/h Średnie zużycie paliwa: 15 l /100 km Długość: 3900 mm Szerokość: 1700 mm Wysokość: 1800 mm Rozstaw osi: 2600 mm Masa własna: 1225 kg Zbiornik paliwa: 37 l Liczba miejsc: 4 Główne przełożenie: 3,78:1 Koła: 13,9 cm x 48,2 cm
  1 point
 27. Czy sklep byłby zainteresowany sprzedażą buraków oraz cukru który bagatela jest najlepszym w całej Muratyce i pewnie jednym z najlepszych o ile nie najlepszym na świecie. Mamy też w Koribi hodowle chmielu oraz browar produkujący piwo więc to kolejny potencjalny produkt eksportowy.
  1 point
 28. Jasne, że odpowiada, jednak decyzja należy do @Robert Drenini @Włodzimierz Molotin
  1 point
 29. Firma. Coś związane z technologią na pewno. Może pojazdy...? Tak czy inaczej, zobaczy się.
  1 point
 30. Szczerze mówiąc to przeszukiwałem disboarda w celu znalezienia jakiegoś fajnego RP. Póki co rozważam nad działalnością.
  1 point
 31. Dwa działa miały na celu zwiększenie wystrzeliwanych pocisków na minutę, większą siłę ognia i w wypadku uszkodzenia jednego z dział ?(na polu bitwy zdarza się to często i sprawia, że pojazd jest niezdolny do walki i zarazem sprawia, że cały czołg w skrócie jest złomem, ponieważ nie da się naprawić działa w warunkach polowych i bitewnych.). Ale dobrze, zmniejszę liczbę dział, choć uważam, że pomimo swojego niecodziennego wyglądu będzie dobrą, a nawet nadprzeciętną bronią.
  1 point
 32. Cóż, amx 30 prawie w ogóle nie posiada pancerza, a centurion posiada bardzo miękki kadłub. Ciężko będzie połączyć dobre opancerzenie z mobilnością, ale spróbuję pokombinować z kątami pochylenia pancerza. Jeśli chodzi o siłe ognia, to najważniejsza jest przede wszystkim penetracja. Kaliber nie ma aż takiego dużego znaczenia, ale prawda, im większy kaliber tym większe obrażenia zadaje przy przebiciu. Myślę że od 85 do 115 mm wystarczy, bo np. taki pocisk kumulacyjny przy penetracji odrzuca sporo odłamków i rani załogę, jednak ma minus w postaci takiej, że źle sobie radzi z pancerzem reaktywnym i warstwowym. Zaś podkalibrowy ma ogromną penetrację, lecz nie sieje takiego zniszczenia we wnętrzu pojazdu jak kumulacyjny czy APHE. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie niskokalibrowa armata z dużą szybkostrzelnością, penetracją i z pociskami podkalibrowymi. Popracuję nad tym projektem i wyślę na forum finalny prototyp a z czasem będę go ulepszać.
  1 point
 33. Z 4 lata się tym zajmuję. Mikronacyjne 4 z przerwami, a w tym drugim ujęciu to bez przerw.
  1 point
 34. Coś się spróbuje wymyśleć.
  1 point
 35. Na razie trwają testy powiadomień, jak już wszystko będzie działać (a na razie coś się je*e), to linka i inne informacje też przekażę
  1 point
 36. Dokonano weryfikacji... ...oraz dokonano weryfikacji.
  1 point
 37. To zatem dokonano weryfikacji.
  1 point
 38. Panie @Helwetyk! Potrzebujemy Panaaaaaa! Bardzo cieszy mnie decyzja władz czesnoradzkich. Wejście RSC do MBP ułatwi m. in. handel z Muratyką
  1 point
 39. Planowałem skasować absolutnie wszystko oprócz podstawowych rachunków państwowych. Nowy interfejs: jeszcze w wersji demonstracyjnej.
  1 point
 40. SCHEMAT EKSPOZYTUR 1 I 2
  1 point
 41. Zamówienie pod numerem 001-a-22 zostało zrealizowane i dostarczone do odbiorcy. DW: @Albert Fryderyk de Espada
  1 point
 42. Panie Prezydencie, Z całym szacunkiem, proszę o pozbawienie mnie obywatelstwa IV Republiki Muratyki, a także wszystkich pełnionych tutaj funkcji. Z wyrazami szacunku, Piotr Romanow.
  1 point
 43. Cóż, w trakcie robienia mundurków wyszło że nie potrafię zrobić godła na barku tak aby wyglądał uczciwie a może to po prostu dlatego że kolory aż tak bardzo się gryzą, nie mam pojęcia. Udało się za to jakoś wpasować krzyż WAR. Plus dorzuciłem berecik w dwóch wariantach kolorystycznych z pierwszego projektu ale mam jeszcze jeden pomysł na ciekawe nakrycie głowy przez które jeszcze bardziej będzie to wyglądać jak Imperium Galaktyczne, ba przez to że @Piotr Romanow o tym wspomniał to zastanawiam się czy nie pożyczyć sobie peleryny jaką mieli Admirałowie w Imperium lub np. Orson Krennick.
  1 point
 44. Masz firmę i chcesz usprawnić swój transport towarów? Nie stać cię na bocznicę, a nie za bardzo masz od kogo pożyczyć? Zgłoś się do programu "Bocznica dla każdego!" i uzyskaj w pełni wyposażoną bocznicę na koszt Muratyckich Linii Kolejowych! Celem programu jest promocja transportu kolejowego wśród działających firm, a także zachęcenie obywateli oraz mieszkańców do inwestowania w kolej w formie zakładania firm kolejowych. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie IV Republiki Muratyki. Proszę o zgłaszanie chęci przystąpienia do programu w tym wątku wszystkich zainteresowanych! Jeśli ktoś ma pytanie - proszę śmiało pytać @Obywatel Muratyki @Mieszkaniec
  1 point
 45. @Heinz-Werner Grüner chyba przekupił szanownego @Helwetyk żeby ten reklamował znaczki z Edelweis.
  1 point
 46. Gratuluję wyniku! Oby dalej było tylko lepiej
  1 point
 47. Ogłoszenia parafialne, Na wstępie pragnę serdecznie podziękować @Heinz-Werner Grüner za organizację rajdu oraz wszystkim uczestnikom z którymi mogłem się wspólnie jak zwykle świetnie bawić. Tym razem szczęście nie dopisało i udało się mi zająć 8 miejsce, źle, dobrze, tego nie wiem oceńcie sami. Wygrana jest jedynie jednym z elementów rywalizacji która niezmiernie mi odpowiada. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do usłyszenia już przy następnym rajdzie.
  1 point