Ustawa specjalna Sejmu ws. wprowadzenia zmian do Konstytucji [stan nadzwyczajny]

Art. 1. Do Konstytucji IV Republiki Muratyki dodaje się Rozdział V o nazwie „Stan Nadzwyczajny”. Dotychczasowy Rozdział V „Przepisy końcowe” przyjmuje numer Rozdziału VI.

Art. 2. Rozdział V „Stan Nadzwyczajny” przyjmuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ V

[Stan Nadzwyczajny]


Art. 46. W przypadku wystąpienia stanu w którym zagrożone jest dalsze funkcjonowanie IV Republiki, Sejm IV Republiki Muratyki stosowną uchwałą może wprowadzić Stan Nadzwyczajny. Aby tak się stało wspomniana uchwała musi uzyskać więcej niż 70% głosów poparcia wszystkich głosujących.

Art. 47. Przesłankami upoważniającymi Sejm Muratycki do wprowadzenia Stanu Nadzwyczajnego są:
– Uzasadnione zagrożenie wojną,
– Poważny kryzys aktywnościowy i demograficzny,
– Destabilizacja sytuacji wewnętrznej.

Art. 48. Podczas trwania Stanu Nadzwyczajnego pełnię władzy w kraju przejmują aktualny Prezydent oraz Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego.

Art. 49. Podczas trwania Stanu Nadzwyczajnego zawiesza się funkcjonowanie Sądu Najwyższego oraz Sejmu Muratyckiego. Kompetencje Sędziego Najwyższego przekazuje się Prezydentowi oraz Marszałkowi, którzy zyskują również prawo wydawania aktów prawnych o mocy ustawy zwykłej, specjalnej i konstytucyjnej.

Art. 50. Podczas trwania Stanu Nadzwyczajnego kadencja Prezydenta oraz Marszałka ulega wydłużeniu do chwili jego [stanu] odwołania. Po odwołaniu Stanu Nadzwyczajnego kadencja Prezydenta oraz Marszałka Wielkiego trwać będzie przez 2 tygodnie od chwili opublikowania ustawy specjalnej o odwołaniu Stanu Nadzwyczajnego, która posiada podpisy ówczesnych Prezydenta i Marszałka Wielkiego.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki