Ustawa Konstytucyjna Sejmu zmieniająca zapisy konstytucji 1/2022

Art. 1. Zmienia się brzmienie Ustępu 1 w Art.20. na: „Składanie projektów ustaw, nie wpływających na politykę zagraniczną lub nie kolidująca z nią,”

Art. 2. Zmienia się brzmienie Ustępu 1 w Art.33. na: „Podpisywanie ustaw, lub odrzucanie ich wraz z powodem odrzucenia,”

Art.3. Zmienia się brzmienie Ustępu 2 w Art.33. na: „Reprezentowanie IV Republiki na arenie międzynarodowej oraz prowadzenie polityki zagranicznej IV Republiki,”

Art.4. Do Art.36. dodaje się Ustęp 3 o brzmieniu: „Działa na przekór opinii publicznej większości obywateli IV Republiki Muratyki.”

Art.5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki