Ukaz PRM 9/VI/2022 ws. powołania Ministra Spraw Wewnętrznych

Art. 1. Na podstawie ustępu 4 artykułu 33 Konstytucji IV Republiki Muratyki z dnia 7 lutego 2022 roku powołuje się Kaspara Waksmana-Dëtera na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych IV Republiki Muratyki.

Art. 2. Ukaz wchodzi w życie z chwilą podpisania.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki