Ukaz PRM 8/VI/2022 ws. powołania Sędziego Najwyższego Sądu Muratyckiego

Art. 1. Na podstawie artykułu 38a Konstytucji IV Republiki Muratyki z dnia 7 lutego 2022 roku powołuje się Daniela Kraka na stanowisko Sędziego Najwyższego Sądu Muratyckiego.

Art. 2. Ukaz wchodzi w życie z chwilą podpisania.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki