Ukaz p.o. PRM 3/V/22 ws. nadania obywatelstwa i pozbawienia obywatelstwa

Art. 1. Nadaje się obywatelstwo IV Republiki Muratyki Dimitrijowi Ścierkowowi.

Art. 2. Od dnia dzisiejszego Dimitrij Ścierkow posiada pełnię praw jakie przysługują obywatelowi IV Republiki.

Art. 4. Na podstawie ustępu 2 artykułu 13 ustawy o obywatelstwie IV Republiki Muratyki z dnia 25 października 2021 roku z późn. zm. pozbawia się obywatelstwa IV Republiki Muratyki Ivana Groszakowa oraz Leszka Ebe.

Art. 5. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ p.o. Prezydenta IV Republiki Muratyki