Ukaz p.o PRM 2/V/22 ws. uznania Republiki Soc. Czesnoradu

Art. 1. Na podstawie artykułu 2 ustawy o kryteriach uznawania innych mikronacji z dnia 3 marca 2022 roku uznaje się państwowość Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

Art. 2. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ p.o Prezydenta IV Republiki Muratyki