Ukaz p.o PRM 1/V/22 ws. stwierdzenia opróżnienia urzędu Prezydenta IV RM i zarządzenia wyborów prezydenckich

Art. 1. W związku ze złożoną rezygnacją przez dotychczasowego PRM Grzegorza Szaraka von Hohenburga, stwierdza się opróżnienie urzędu Prezydenta IV Republiki Muratyki.

Art. 3. Od chwili rezygnacji obowiązki Prezydenta IV RM powierza się aktualnemu Marszałkowi WIelkiemu Sejmu Muratyckiego Kasparowi Waksmanowi-Dëterowi do czasu wybrania IV Prezydenta.

Art. 4. Zarządza się wybory na IV Prezydenta IV Republiki Muratyki na niedzielę 15 maja 2022 roku. Zgłoszenia przyjmuje p.o. Prezydenta IV Republiki w specjalnym wątku na forum do dnia 10 maja 2022 roku. Do wyborów mogą zgłosić się tylko i wyłącznie obywatele IV Republiki.

Art. 5. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą po zgłoszeniu się do wyborów, której [kampanii] organizacja leży w sprawie zgłoszonych kandydatów.

Art. 6. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ p.o Prezydenta IV Republiki Muratyki