Uchwała Sejmu Muratyckiego o pozbawieniu obywatelstwa terrorysty

Art. 1. Bacząc na bezpieczeństwo IV Republiki Muratyki, na podstawie ust. 5 artykułu 13 Ustawy o obywatelstwie IV Republiki Muratyki z dnia 25 października 2021 roku pozbawiamy obywatelstwa IV Republiki Tymoteusza Dostojewskiego w trybie natychmiastowym.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego