Rozkaz Dowódcy Wielkiej Armii Republiki 06/28/04/2022

Art.1. W zawiązku z oświadczeniem AAR oraz AJW o zaprzestaniu działań militarnych na terenie Azymuckiego Ulenu rozkazuje się formacjom wojskowym stacjonującym w Nadchładzicach oraz Noworadomsku ruszyć w kierunku Sarajska oraz innych większych miejscowości na terenie Azymutii.

Art.2. Ustanawia się w każdej większej miejscowości na terenie Azymutii, posterunki kontrolne gdzie członkowie AAR oraz AJW mogą złożyć broń oraz zostaną zatrzymani w celu sporządzenia stosownego raportu i ich działań.

Art.3. Wycofuje się blokadę i wzmożoną kontrolę w portach w Noworadomsku i Nadchładzicach oraz wznawia się ruch statków cywilnych wliczając statki z Westlandzkimi emigrantami.

Art.4. Wyżsi rangą oficerowie oraz władze polityczne wspierające działania AAR oraz AJW mają zostać objęci osobną protekcją z racji na działania jakie podejmowali.

Art.5. Wojsku nakazuje się zajęcie wszystkich gmachów rządowych oraz obiektów wojskowych na terenie Azymuckiego Ulenu oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców Azymutii.

Art.6. Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Hörenkommendant Wielkiej Armii Republiki Muratyki

Albert Fryderyk de Espada

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie HorenkomendantWAR2021.png