Uchwała Sejmu Muratyckiego o władzach wrogich

Art. 1. Mając na względzie pokój na Nordacie oraz bezpieczeństwo Naszego państwa, uznajemy samozwańczy Rząd Republiki Nowego Kucełgradu za nielegalny, zaś ich roszczenia co do wyspy Fridoni za bezzasadne.

Art. 2. Samozwańczy Rząd Republiki Nowego Kucełgradu uznaje się ponadto za organizację terrorystyczną, która próbuje za wszelką cenę zburzyć dotychczasowy porządek i spokój na naszym kontynencie.

Art. 3. Sejm Muratycki ani państwo muratyckie nie uznaje żadnego aktu wydanego przez wyżej wymienioną instytucję.

Art. 4. Dodatkowo, aby zapobiec dalszym próbom destabilizacji sytuacji wewnętrznej kraju nakłada się na Towarzysza Makrelę status persona non grata, a także zamyka się wszelaki ruch na granicy muratycko-insulijskiej.

Art. 5. Uchwała wchodzi w życie w dzień uchwalenia.

/-/ Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego