Ustawa zmieniająca zapisy Ustawy Sejmu Muratyckiego o symbolach narodowych

Art. 1. W ustawie Sejmu Muratyckiego w sprawie symboli narodowych zmienia się brzmienie:

  1. Art. 1. na: „Flagą IV Republiki Muratyki jest prostokąt o proporcjach 3:5 składający się z 2 pasów o kolorach (kolejno od góry) białym oraz czarnym z krzyżem skandynawskim o kolorze blado-czerwonym (#be192f). Wizerunek flagi zawiera załącznik 1 do niniejszej ustawy.
  2. Art. 2. na: „Godłem IV Republiki Muratyki jest wizerunek flagi z umieszczonym na jej środku słońcem muratyckim z niebieską obwiednią (#00b5d0), w które wpisane są symbole kangura azymuckiego, znaku kugarskiego oraz pawia koribijskiego, w tarczy o kształcie określonym w załączniku drugim. Wizerunek godła zawiera załącznik 2 do niniejszej ustawy.
  3. Art. 3. na: „Symbole IV Republiki Muratyki podlegają prawnej ochronie. Zakazane jest ich jawne profanowanie.

Art. 2. Zmienia się załączniki na:

  1. Załącznik 1:
4RMflagaMała.png

2. Załącznik 2:

IVRepublikaGodło3.png

/-/ Wiceprezydent IV Republiki Muratyki