Ustawa ws. powołania Zgromadzenia Konstytucyjnego

Art. 1. Powołuje się Zgromadzenie Konstytucyjne, którego zadaniem jest opracowanie nowej Konstytucji IV Republiki Muratyki.

Art. 2. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy obywatele, którzy wyrazili dobrowolną chęć pracy nad Konstytucją.

Art. 3. Na czele Zgromadzenia stoi Rada Konstytucyjna, w której skład wchodzą Prezydent, eks-Prezydent oraz wszyscy Posłowie Sejmu.

Art. 4. W momencie ogłoszenia nowej Konstytucji organ ten kończy swoją działalność.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki