Ustawa o odznaczeniach państwowych

Rozdział I
[Przepisy ogólne]

Art. 1.
1. Odznaczenia państwowe są formą wynagradzania obywateli za ich wkład w budowę IV Republiki Muratyki, a także gościom zagranicznym i bezpaństwowcom.
2. Odznaczenia państwowe dzielą się na Wojskowe i Cywilne, które nadaje Prezydent Republiki zgodnie z zasadami nadawania.
2a. Odznaczenia Wojskowe nadaje Prezydent Republiki na wniosek Dowódcy Sił Zbrojnych, Ministra Obrony Narodowej.
3. Odznaczenia państwowe mogą zostać odebrane przez Prezydenta Republiki, gdy osoba odznaczona nie jest godna do noszenia danego odznaczenia, lub na wniosek Sejmu.

Rozdział II
[Odznaczenia cywilne]

Art. 2.
1. Najwyższym odznaczeniem cywilnym IV Republiki Muratyki jest Krzyż Niepodległości.
2. Krzyż Niepodległości posiada dwie klasy.
3. Krzyż Niepodległości nadaje się za szczególne zasługi dla IV Republiki Muratyki.
4. Krzyż Niepodległości może być nadany jednokrotnie w każdym stopniu.
5. Wzór Krzyża Niepodległości znajduje się w załączniku nr 1.


Art. 3.
1. Medale Za Zasługi nadaje się za szczególne zasługi w poszczególnych dziedzinach życia Republiki.
2. Medal Zasług dla Dyplomacji nadawany jest za szczególne zasługi w działaniach dyplomatycznych na rzecz IV Republiki Muratyki.
2a. Wzór Medalu znajduje się w załączniku nr 2.
3. Medal Zasług dla Edukacji nadawany jest za szczególne zasługi w działaniach edukacyjnych oraz kulturowych na rzecz IV Republiki Muratyki.
3a. Wzór Medalu znajduje się w załączniku nr 3.
4. Medal Zasług dla Samorządów nadawany jest za szczególne zasługi oraz pracę włożoną w budowę samorządów IV Republiki Muratyki.
4a. Wzór Medalu znajduje się w załączniku nr 4.
5. Medal Zasług dla Aktywności nadawany jest za szczególną aktywność wykazywaną każdego dnia na forum IV Republiki Muratyki.
5a. Wzór Medalu znajduje się w załączniku nr 5.
6. Medal Zasług dla Sportu nadawany jest za szczególne zasługi w rozwoju oraz tworzeniu Muratyckich drużyn sportowych, a także osobiste wyniki pod flagą Muratyki w mistrzostwach oraz olimpiadach.
6a. Wzór Medalu znajduje się w załączniku nr 6.

Rozdział III
[Odznaczenia wojskowe]

Art. 4.
1. Najwyższym odznaczeniem wojskowym IV Republiki Muratyki jest Krzyż Zasług dla Sił Zbrojnych.
2. Krzyż Zasług dla Sił Zbrojnych posiada pięć klas.
3. Krzyż Zasług dla Sił Zbrojnych za szczególne zasługi w szeroko rozumianym rozwoju Sił Zbrojnych.
4. Krzyż Zasług dla Sił Zbrojnych może zostać nadany jednokrotnie w każdym stopniu.
5. Wzór Krzyża Zasług dla Sił Zbrojnych znajduje się w załączniku nr 7.

Art.5
1. Medale poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych.
2. Medale rodzajów Sił Zbrojnych dzielimy kolejno na; Medal Wojsk Lądowych, Medal Sił Powietrznych oraz Medal Marynarki Wojennej.
3. Każdy z Medali nadawany jest odpowiednio za służbę w danym rodzaju wojsk w celu wyróżnienia żołnierza za jego służbę.
4. Medale Lądowy, Powietrzny oraz Morski znajdują się w załączniku nr 8.

Rozdział IV
[Postanowienia końcowe]

Art.6
1. O sposobie noszenia odznaczeń decyduje Prezydent w Ukazach.
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą podpisania.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki

ZAŁĄCZNIK 1

spacer.png

ZAŁĄCZNIK 2/3/4/5/6

spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png

ZAŁĄCZNIK 7

spacer.pngspacer.pngspacer.png

ZAŁĄCZNIK 8

spacer.png