[MSW] Ukaz RMR 1/II/23 ws. nadania obywatelstwa [Touvtau]

Art. 1. Na podstawie artykułu 4 ustawy o obywtelstwie IV Republiki Muratyki z dnia 25 października 2021 roku nadaje się obywatelstwo IV Republiki Muratyki Ulefsowi Touvtau.

Art. 2. Od dnia dzisiejszego Ulefs Touvtau posiada pełnię praw jakie przysługują obywatelowi IV Republiki.

Art.3. Ukaz wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Minister Spraw Wewnętrznych IV Republiki Muratyki