[Rammsteinfreut] Rozporządzenie FFB 1/XII/2022 o zmianie nazwy Miasta Bazarożgamice

Art. 1. Miasto Bazarożgamice zmienia obowiązującą nazwę na Siegerstadt

Art. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Freutreggër Freutu Bazarożgamice