Ukaz PRM 4/XI/22 ws. Nacjonalizacji Muratyckiej Grupy Lotniczej

Art. 1. Za porozumieniem właściciela Muratyckiej Grupy Lotniczej (Federant Patryk van Rockwell) i władz IV Republiki Muratyki dokonuje się nacjonalizacji instytucji o numerze ewidencyjnym IPR0702220026.

Art. 2. Muratycką Grupę Lotniczą przekształca się w instytucję państwową i zmienia numer ewidencji na IPN0702220026.

Art. 3. Muratycka Grupa Lotnicza zajmuje się:

  1. Zarządzaniem cywilną przestrzenią powietrzną Republiki Muratyki,
  2. Zarządzaniem cywilnymi portami lotniczymi na terenie Republiki Muratyki,
  3. Rejestracją cywilnych statków powietrznych i linii lotniczych,
  4. Zbieraniem informacji na temat lotnisk w Mikroświecie,
  5. Rozstrzyganiem kwestii spornych w zakresie funkcjonowania lotnictwa cywilnego.
  6. Współpracowaniem z podobnymi instytucjami w Mikroświecie

Art. 4. Ukaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki