Ukaz PRM 2/XI/2022 ws. powołania Freutreggëra Freutu Dwumiasta.

Art. 1. Na podstawie artykułu 10a ustawy o podziale administracyjnym IV Republiki Muratyki z dnia 31 października 2021 roku mianuję się Fabio Rhynera Freutreggërem Freutu Dwumiasto w Muratyckim Ulenie.

Art. 2. Ukaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Prezydent IV Republiki Muratyki