Kategoria: Ustawy zwykłe Sejmu

Ustawa o dekalkilizacji prawa

Art. 1. Uchyla się następujące Ukazy Pierwszego Towarzysza Związku Kalkilistycznych Republik Muratyckich: Ukaz PT ZKRM 3/XII/19 ws. banknotów z dnia 23 grudnia 2019 roku, Ukaz PT ZKRM...

Ustawa – Kodeks Karny

Art. 1. Dla bezpieczeństwa obywatelskiego uchwalamy niniejszy kodeks karny na podstawie którego sądzić będzie się obywateli i wszystkie osoby przebywające na terenie IV Republiki Muratyki. Art. 2. Władzę...